Kalendarium

25.10
Wtorek

Seminarium "Zarządzanie projektem budowlanym"

Termin: 25.10.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 25 października 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Celem seminarium "Zarządzanie projektem budowlanym" jest omówienie najważniejszych elementów dotyczących zarządzania w procesie budowlanym oraz wskazanie funkcjonujących rozwiązań i praktyk. W ramach seminarium pokazane zostaną najważniejsze czynniki mające wpływ na sukces przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz wskazane zostaną główne zagrożenia i pułapki.

Seminarium "Zarządzanie projektem budowlanym" jest wpisane w rejestr Ministerstwa Infrastruktury pod numerem programu kształcenia 4909 i ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez zarządców nieruchomości.

Do udziału w seminarium zaproszeni są wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego i budowlanego tj. projektanci, wykonawcy, inspektorzy, a przede wszystkim inwestorzy i związane z nimi struktury (służby) oraz kierownicy projektów (managerowie).

Program seminarium "Zarządzanie projektem budowlanym":

  1. Proces inwestycyjny - struktura, etapy, podział zadań, planowanie.
  2. Wprowadzenie do Zarządzania Projektami (ZP).
  3. Planowanie i definiowanie projektu.
  4. Realizacja projektu.
  5. Techniki miękkie w zarządzaniu.
  6. Aspekty prawne w projekcie.
  7. Zakończenie projektu.
  8. Studium przypadku.

Koszt uczestnictwa w seminarium "Zarządzanie projektem budowlanym" wynosi 699,00 zł + 23% VAT. Za zgłoszenie do dnia 04.10.2011 r., przyznany będzie rabat 15% i koszt wyniesie 594,15 zł + 23% VAT. Cena uczestnictwa jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad oraz zaświadczenie o ukończeniu seminarium. Liczba miejsc jest ograniczona.

źródło i zdjęcie: akademiadashofera.pl

Nie przeocz w tym miesiącu