Kalendarium

28.10
Piątek

Międzynarodowa Konferencja "Budownictwo pasywne i remonty z użyciem komponentów domu pasywnego"

Termin: 28.10.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 28 października 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Jak wskazuje nazwa konferencji, będzie ona także poświęcona tematyce remontów z użyciem komponentów domu pasywnego.

Nowy trend w budownictwie nie oznacza przecież, ze stare budynki są nikomu nie potrzebne i do niczego się nie nadają. Takie budynki również można podnieść do standardu domu niskoenergetycznego używając przy tym komponentów domu pasywnego.

Marcin Stelmach z biura projektowego Architektura Pasywna przedstawi podstawowe cele prac termomodernizacyjnych i przykładowe rozwiązania na przykładach wykonanych już projektów. Zaprezentowany będzie stan wyjściowy budynku, jego charakterystyka energetyczna, założenia projektowe, realizacja celów na placu budowy oraz osiągnięte efekty.

Dr Szymon Firląg przestawi aktualne tendencje w rozwoju systemów grzewczych w budownictwie pasywnym. Tematykę tą w odniesieniu do pomp ciepła zgłębi Mirosław Jankowski, redaktor naczelny miesięcznika "Energia i Budynek".

Międzynarodowa Konferencja "Budownictwo pasywne i remonty z użyciem komponentów domu pasywnego":

 • 09:00: Rejestracja.
 • 09.30: Powitanie uczestników konferencji - Reprezentant REECO Poland Sp. z o.o.
 • 09.35: Powitanie uczestników konferencji przez reprezentanta Rady Izb Architektów.
 • 09.50: Wstęp i moderacja - redaktor naczelna czasopisma "Inteligentny Budynek" Elżbieta Jaworska.

Sesja 1 Regulacje prawne krajowe i europejskie, plany na przyszłość, potencjał

 • 10.05: Budownictwo energooszczędne w świetle obowiązującego prawa w Polsce i w UE.
 • 10.25: Budownictwo pasywne, zasady i wprowadzenie.

Sesja 2 Remonty, fizyka budynków, planowanie, projektowanie

 • 10.45: Metody ocen środowiskowych budynków - środowiskowa certyfikacja budynków, różne metody oceny wpływu budynków na środowisko, przykłady ocenionych budynków i praktyczne wykorzystanie takich ocen.
 • 11.05: Fizyka budynków. Jakość energetyczna poszczególnych elementów budynku.
 • 11.25: Planowanie  i projektowanie budynków przy pomocy programu PHPP - zasady działania programu, przebieg procesu projektowania budynku pasywnego.
 • 11.45: Remonty z użyciem komponentów budynku pasywnego - podstawowe cele prac termomodernizacyjnych i przedstawienie przykładowych rozwiązań.
 • 12.05: Przerwa na kawę.

Sesja 3 Komponenty domu pasywnego z punktu widzenia producenta

 • 12.25: Prezentacje wiodących firm na ryku polskim i europejskim.
 • 13.45: Przerwa na obiad.

Sesja 4 Techniki grzewcze, szczelność i termografia budynku

 • 14.45: Systemy grzewcze - aktualne tendencje w budownictwie pasywnym.
 • 15.05: Pompy ciepła a ekologia. Zasady działania i ich ocena, nowoczesne podzespoły i technologie. Kryteria oceny jakości pomp ciepła i przesłanki ich stosowania w
 • konkretnych warunkach eksploatacyjnych.
 • 15.35: Termografia. Prezentacja firmy dokonującej pomiarów termograficznych.

Sesja 5 Przykłady wykonanych projektów

 • 15.55: Przykład wykonanego remontu z użyciem komponentów domu pasywnego - przedstawienie stanu wyjściowego, charakterystyka energetyczna, założenia projektowe, realizacja celów na placu budowy oraz osiągnięte efekty energetyczne i inne korzyści będące wynikiem termomodernizacji.
 • 16.15: Budynki racjonalne - efektywne energetycznie na podstawie zrealizowanych inwestycji.

Sesja 6 Finansowanie i wsparcie

 • 16. 35: Finansowanie i wsparcie.

Sesja 7 Podsumowanie i dyskusja

 • 16.45: Podsumowanie i dyskusja.

Koszty uczestnictwa:
360,00 zł - rejestracja do 15.09.2011;
480,00 zł - rejestracja od 15.09.2011;
320,00 zł - partnerzy, samorządy, administracja publiczna;
120,00 zł - studenci po okazaniu legitymacji studenckiej.

Międzynarodowa Konferencja "Budownictwo pasywne i remonty z użyciem komponentów domu pasywnego" będzie mogła zgromadzić, według planu organizatora, 100 uczestników.

Organizatorem jest REECO Poland Sp. z o.o.

źródło i zdjęcie: renexpo-warsaw.com

Nie przeocz w tym miesiącu