Kalendarium

03.10
Poniedziałek

Forum Efektywności Energetycznej w ramach kampanii Polska Efektywna Energetycznie

Termin: 03.10.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 3 października 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Grupa PTWP, wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl, rozpoczyna realizację największej w Polsce kampanii na rzecz efektywności energetycznej. Kampania Polska Efektywna Energetycznie to ogólnokrajowe przedsięwzięcie informacyjne, którego celem jest poszerzenie wiedzy przedsiębiorców oraz pracowników sektora publicznego o korzyściach płynących z wydajnego użytkowania energii w firmach, samorządach oraz innych instytucjach, przynoszących dobry skutek zarówno im, jak i środowisku naturalnemu. W ramach kampanii odbędzie się również cykl konferencji tematycznych w pięciu największych aglomeracjach Polski. Start kampanii Polska Efektywna Energetycznie nastąpi 3 października br. podczas Forum Efektywności Energetycznej w Warszawie.

Wstępna agenda Forum Efektywności Energetycznej w ramach kampanii Polska Efektywna Energetycznie:

Efektywność energetyczna w Polsce i w Europie.

 • Poziom efektywności energetycznej w Polsce na tle innych krajów UE.
 • Cele regulacji unijnych. Skutki ich wdrożenia dla gospodarki i firm.
 • Gdzie tkwią rezerwy? Efektywność i oszczędzanie energii polską odpowiedzią na wyzwania polityki ochrony klimatu.
 • Krajowe rozwiązania prawne wspierające efektywność energetyczną. Ustawa o efektywności energetycznej. System tzw. białych certyfikatów.

Efektywność energetyczna - dobre praktyki w polskich realiach.

 • Budownictwo. Możliwości zwiększenia efektywności na etapie projektowania, realizacji (materiały, technologie, proces inwestycyjny). Polskie i europejskie normy dotyczące efektywności energetycznej w budynkach.
 • Sektor publiczny - przykłady systemowego podejścia do oszczędzania energii. Programy proefektywnościowe w polskich miastach (firmach komunalnych, instytucjach samorządowych itp.).
 • Wielki przemysł oraz małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań efektywności energetycznej. Jeden cel - różne możliwości i modele działania.

Narzędzia pomagające zwiększać efektywność energetyczną.

 • Możliwości zewnętrznego finansowania projektów (fundusze unijne, Narodowy i wojewódzkie FOŚiGW, oferta kredytowa banków).
 • Audyt energetyczny - luksus czy konieczność?
 • Certyfikacja energetyczna w świetle przepisów i praktyki.
 • Rynek energii i prawo wyboru dostawcy a efektywność.

Udział w Forum Efektywności Energetycznej w ramach kampanii Polska Efektywna Energetycznie jest bezpłatny.

źródło i zdjęcie: wnp.pl

Nie przeocz w tym miesiącu