Kalendarium

01.10
Wtorek

Seminarium: Wyroby budowlane - Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu (CPR)

Termin: 01.10.2013Miejsce: Warszawa 

Termin: 1 października 2013 r.
Miejsce: Sala konferencyjna na parterze, w budynku ITB przy ul. Filtrowej 1 w Warszawie.

Program seminarium: Wyroby budowlane - Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu (CPR)

  • Podstawy funkcjonowania rozporządzenia Nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych - mgr inż. Jadwiga Tworek, Pełnomocnik Dyrektora ds. Harmonizacji Europejskiej.
  • Specyfikacje techniczne zharmonizowane z CPR - hEN i nowe wymagania podstawowe - dr inż. Sebastian Wall, Kierownik Zespołu ds. Harmonizacji Technicznej w Budownictwie.
  • Specyfikacje techniczne zharmonizowane z CPR - Europejski Dokument Oceny - mgr inż. Anna Panek, Kierownik Zakładu Aprobat Technicznych
  • Nowe obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów budowlanych - mgr inż. Barbara Dobosz, Kierownik Zakładu Certyfikacji
  • Praktyczne aspekty deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego - mgr inż. Barbara Dobosz, Kierownik Zakładu Certyfikacji; mgr inż. Jadwiga Tworek, Pełnomocnik Dyrektora ds. Harmonizacji Europejskiej.
  • Informacja na temat zmian w ustawie o wyrobach budowlanych związanych z wejściem w życie CPR.

Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi: 650,00 PLN. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w seminarium szkoleniowym. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na stronie organizatora.

źródło: ITB

Nie przeocz w tym miesiącu