Kalendarium

17.10
Wtorek

Inspektor nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym. Szkolenie stacjonarne z transmisją on-line

Termin: 17.10.2017Miejsce: Warszawa 

Termin: 17 października 2017 r.
Miejsce: Siedziba MOIIB, ul. 1 Sierpnia 36B, Warszawa
Dodatkowe informacje: Prowadzącym szkolenie jest dr inż. Jerzy Dylewski

Program szkolenia "Inspektor nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym":

 • Wprowadzenie - przepisy prawne regulujące problematykę nadzoru inwestorskiego
 • Rodzaje obiektów i robót, przy których ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest obligatoryjne
 • Wymagania formalne warunkujące możliwość wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
 • Powiązanie umowne pomiędzy inwestorem, a inspektorem nadzoru inwestorskiego
 • Rozpoczęcie i zakończenie wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
 • Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikające z ustawy Prawo budowlane
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego, a umowa o roboty budowlane
 • Możliwości rozszerzenia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, koordynator, inżynier kontraktu, inwestor zastępczy
 • Prawa inspektora nadzoru inwestorskiego
 • Nadzór inwestorski nad obiektami wpisanymi do rejestru zabytków
 • Odpowiedzialność karna, cywilna i zawodowa inspektora nadzoru inwestorskiego.
 • Etyka zawodowa
 • Umowa o nadzór inwestorski - zasady ustalania wynagrodzenia

Szczegółowe informacje na temat szkolenia na stronie: https://maz.piib.org.pl/index.php/wykaz-szkolen/warszawa/inspektor-nadzoru-inwestorskiego-w-procesie-budowlanym-szkolenie-stacjonarne-z-transmisja-on-line

Nie przeocz w tym miesiącu