Kalendarium

23.10
Poniedziałek

Wykonywanie i zabezpieczanie wykopów pod obiekty i instalacje podziemne

Termin: 23.10.2017Miejsce: Warszawa 

Termin: 23 października 2017 r.
Miejsce: Siedziba MOIIB, ul. 1 Sierpnia 36B, Warszawa
Dodatkowe informacje: Prowadzącym szkolenie jest dr inż. Piotr Jermołowicz

Program szkolenia "Wykonywanie i zabezpieczanie wykopów pod obiekty i instalacje podziemne":

 • problematyka głębokich wykopów,
 • przepisy, normy i wytyczne w zakresie wykonywania i zabezpieczania wykopów,
 • rozpoznanie geotechniczne podłoża i zakresy opracowań w zależności od kategorii geotechnicznej,
 • metody wykonywania wykopów,
 • określanie bezpiecznych pochyleń skarp głębokich wykopów w gruntach spoistych i niespoistych,
 • rodzaje obudów głębokich wykopów,
 • odwadnianie wykopów fundamentowych - stateczność ścian i dna wykopu - przykłady obliczeniowe,
 • obliczanie wydatku wody z dna wykopu,
 • kryteria wyboru instalacji odwadniających - wzory do obliczania wydatku; studni, promieni depresji oraz dopuszczalnych prędkości wody do filtru dla różnych układów gruntowych,
 • sposoby posadawiania instalacji sanitarnych, elektrycznych i in. w wykopach ze słabą warstwa w podłożu,
 • wpływ wykopów na otaczające instalacje i obiekty kubaturowe - przykłady obliczeniowe osiadań i zasięgów oddziaływania,
 • monitoring i obserwacje obudów ścian wykopów i wpływu na sąsiednie obiekty,
 • zagrożenia i awarie,
 • podstawowe warunki bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania wykopów.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia na stronie: https://maz.piib.org.pl/index.php/wykaz-szkolen/warszawa/wykonywanie-i-zabezpieczanie-wykopow-pod-obiekty-i-instalacje-podziemne

Nie przeocz w tym miesiącu