Kalendarium

18.11
Piątek

Konferencja - Dolnośląski dom energooszczędny

Termin: 18.11.2011Miejsce: Wrocław 

Termin: 18 - 19 listopada 2011 r.
Miejsce: Wrocław
Informacje dodatkowe: Celem konferencji jest prezentacja obecnego stanu wiedzy na temat ekologicznego i energooszczędnego budownictwa oraz umożliwienie bezpośredniego kontaktu przedstawicieli środowiska akademickiego z reprezentantami firm promujących innowacyjne rozwiązania na rynku. Do udziału zaproszeni są studenci i pracownicy naukowi oraz reprezentanci firm, instytucji i organizacji działających w branży budownictwa ekologicznego i energooszczędnego.

Konferencja Dolnośląski Dom Energooszczędny jest organizowana przy II edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa Ekologicznego i Energooszczędnego BUD-ECO 2011. W ramach tego wydarzenia swoją ofertę prezentować będą producenci i dystrybutorzy domów energooszczędnych, pasywnych i inteligentnych oraz urządzeń energooszczędnych tj. instalacji grzewczych, kolektorów słonecznych, systemów izolacyjnych, wentylatorów, rekuperatorów, energooszczędnych okien i drzwi.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje:

 • architekturę zrównoważoną i energooszczędną
 • materiały i technologie w budownictwie
 • systemy wytwarzania ciepła i energii (instalacje solarne, pompy ciepła, wytwarzanie prądu)
 • inteligentne sterowanie i automatykę (dom inteligentny)
 • przyjazne środowisko i instalacje (wentylacja, klimatyzacja, przesył i akumulacja ciepła, odzysk ciepła, rekuperatory)
 • analizy, fundusze i wsparcie finansowe (wsparcie i programy unijne, lokalne, bilansowanie inwestycji).

Honorowy patronat nad Konferencją Dolnośląski Dom Energooszczędny objął Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką Politechniki Wrocławskiej Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński oraz Dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski.

W skład Komitetu Naukowego wchodzą:

 • dr arch. Anna Bać - Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
 • dr Bartosz Bartniczak - Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław/Jelenia Góra
 • prof. Maria Dubicka - Uniwersytet Wrocławski
 • prof. Zbigniew Gnutek - Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny
 • dr Piotr Jadwiszczak - Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska
 • dr hab. inż. Jacek Kasperski - Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny
 • prof. Zbigniew Królicki - Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny
 • prof. Henryk Nowak - Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa
 • prof. Leszek Romański - Uniwersytet Przyrodniczy.

Podczas konferencji Komitet Naukowy wybierze 5 najlepszych prac, które zostaną opublikowane na łamach punktowanych czasopism naukowych. Wszystkie prace zostaną wydane w publikacji pokonferencyjnej.

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się w serwisie internetowym organizatora: dde.wroc.pl.

źródło i zdjęcie: dde.wroc.pl

Nie przeocz w tym miesiącu