Kalendarium

30.11
Środa

Seminarium "Proces inwestycyjny w praktyce zgodnie z ostatnimi zmianami w prawie budowlanym oraz w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym"

Termin: 30.11.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 30 listopada 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Celem seminarium "Proces inwestycyjny w praktyce zgodnie z ostatnimi zmianami w prawie budowlanym oraz w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym" jest omówienie przebiegu procesu inwestycyjnego krok po kroku, z uwzględnieniem ustawy Prawo budowlane w połączeniu z elementami planowania i zagospodarowania przestrzennego. Udział w seminarium umożliwi zadawanie pytań referentom i wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami.

Seminarium skierowane jest do specjalistów ds. inwestycji, dyrektorów ds. rozwoju i analiz, inwestorów, deweloperów, zarządców nieruchomości, projektantów oraz firm wykonawczych, kierowników budów, pracowników gmin i starostw oraz inspektoratów nadzoru budowlanego.

Seminarium "Proces inwestycyjny w praktyce zgodnie z ostatnimi zmianami w prawie budowlanym oraz w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym" jest wpisane w rejestr Ministerstwa Infrastruktury pod numerem programu kształcenia 4911 i ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez zarządców nieruchomości.

Tematyka przewidziana w programie seminarium:

  1. Wpływ ustaleń studium na realizację inwestycji
  2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawo miejscowe
  3. Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  4. Definicje z prawa budowlanego
  5. Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych
  6. Przebieg procesu budowlanego
  7. Samowola budowlana i jej konsekwencje
  8. Oddanie obiektu do użytkowania
  9. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego w ustawie Prawo budowlane - proponowane zapisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  10. Panel dyskusyjny - problemy, pytania, konsultacje.

Koszt uczestnictwa wynosi 449 zł + 23% VAT dla jednej osoby. Jest to nowa cena tylko dla tej edycji. Opłata zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

Więcej informacji na temat seminarium znajduje się w serwisie internetowym organizatora: akademiadashofera.pl.

źródło i zdjęcie: akademiadashofera.pl

Nie przeocz w tym miesiącu