Kalendarium

06.11
Poniedziałek
Kierownik budowy lub robót w procesie budowlanym w świetle aktualnie obowiązujących przepisów

Kierownik budowy lub robót w procesie budowlanym w świetle aktualnie obowiązujących przepisów


Miejsce: Ciechanów
08.11
Środa
Innowacyjne ECO-MIASTO. Konferencja

Innowacyjne ECO-MIASTO. Konferencja


Miejsce: Warszawa
09.11
Czwartek
Zaprawy techniczne - masy zalewowe, iniekcyjne, systemy napraw i kosmetyki betonu typu PCC

Zaprawy techniczne – masy zalewowe, iniekcyjne, systemy napraw i kosmetyki betonu typu PCC


Miejsce: Katowice
13.11
Poniedziałek
Szkolenie do prac na wysokości metodą dostępu linowego. Poziom 1

Szkolenie do prac na wysokości metodą dostępu linowego. Poziom 1


Miejsce: Olsztyn
15.11
Środa
Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie Książki obiektu budowlanego - warsztaty

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie Książki obiektu budowlanego - warsztaty


Miejsce: Warszawa
15.11
Środa
Aktualne przepisy i uwarunkowania wprowadzania do obrotu i bezpiecznego stosowania wyrobów budowlanych w budownictwie

Aktualne przepisy i uwarunkowania wprowadzania do obrotu i bezpiecznego stosowania wyrobów budowlanych w budownictwie


Miejsce: Katowice
16.11
Czwartek
Izolacje 2017 - Modernizacja starego budownictwa w Polsce

Izolacje 2017 - Modernizacja starego budownictwa w Polsce


Miejsce: Katowice
16.11
Czwartek
IZOLACJE 2017 "Modernizacja starego budownictwa w Polsce"

IZOLACJE 2017 pt. "Modernizacja starego budownictwa w Polsce"


Miejsce: Katowice
17.11
Piątek
III Konferencja Naukowo-Techniczna Tech-Bud 2017

III Konferencja Naukowo-Techniczna Tech-Bud 2017


Miejsce: Kraków
22.11
Środa
Dopuszczenie do zabudowania wyrobów budowlanych w obiekty budowlane

Dopuszczenie do zabudowania wyrobów budowlanych w obiekty budowlane


Miejsce: Częstochowa
22.11
Środa
Kierownik budowy, kierownik robót budowlanych w procesie budowy, przebudowy, remontów, modernizacji, montażu i rozbiórek

Kierownik budowy, kierownik robót budowlanych w procesie budowy, przebudowy, remontów, modernizacji, montażu i rozbiórek


Miejsce: Katowice
27.11
Poniedziałek
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – aktualny stan prawny

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - aktualny stan prawny


Miejsce: Ciechanów
28.11
Wtorek
Szkolenie/Kurs Revit Architecture. Stopień I

Szkolenie/Kurs Revit Architecture. Stopień I


Miejsce: Katowice
29.11
Środa
Zmiany w Prawie budowlanym

Zmiany w Prawie budowlanym


Miejsce: Katowice
30.11
Czwartek
Szkolenia ISOVER dla firm wykonawczych

Szkolenia ISOVER dla firm wykonawczych


Miejsce: