Kalendarium

12.12
Poniedziałek

Forum "Polska Efektywna Energetycznie"

Termin: 12.12.2011Miejsce: Poznań 

Termin: 12 grudnia 2011 r.
Miejsce: Poznań
Informacje dodatkowe: Tematyka forum "Polska Efektywna Energetycznie" nawiązuje bezpośrednio do biznesowych korzyści wynikających z optymalizacji zużycia energii elektrycznej. Inauguracja spotkań odbyła się 3 października 2011 r. w Warszawie. Kolejne konferencje odbędą się w Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i w Trójmieście.

Forum "Polska Efektywna Energetycznie" ma na celu zwiększenie świadomości przedsiębiorców w zakresie korzyści biznesowych i środowiskowych wynikających z efektywnego wykorzystania energii w firmach. Kampania informacyjna dedykowana jest również samorządom, przedsiębiorstwom komunalnym, dostawcom mediów energetycznych. Adresowana jest do dużych, małych i średnich przedsiębiorstw.

Organizatorem kampanii jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, które powstało w Katowicach w 1995 r. Patronat honorowy objęło Ministerstwo Gospodarki oraz Urząd Regulacji Energetyki.

Zakres tematyczny forum "Polska Efektywna Energetycznie":

Efektywność energetyczna w Polsce i w Europie

 • Poziom efektywności energetycznej w Polsce na tle innych krajów UE.
 • Cele regulacji unijnych. Skutki ich wdrożenia dla gospodarki i firm.
 • Gdzie tkwią rezerwy? Efektywność i oszczędzanie energii polską odpowiedzią na wyzwania polityki ochrony klimatu.
 • Krajowe rozwiązania prawne wspierające efektywność energetyczną. Ustawa o efektywności energetycznej. System tzw. białych certyfikatów.

Efektywność energetyczna - dobre praktyki w polskich realiach

 • Budownictwo. Możliwości zwiększenia efektywności na etapie projektowania, realizacji (materiały, technologie, proces inwestycyjny). Polskie i europejskie normy dotyczące efektywności energetycznej w budynkach.
 • Sektor publiczny – przykłady systemowego podejścia do oszczędzania energii. Programy proefektywnościowe w polskich miastach (firmach komunalnych, instytucjach samorządowych itp.).
 • Wielki przemysł oraz małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań efektywności energetycznej. Jeden cel - różne możliwości i modele działania.

Narzędzia pomagające zwiększać efektywność energetyczną

 • Możliwości zewnętrznego finansowania projektów (fundusze unijne, Narodowy i Wojewódzkie FOŚiGW, oferta kredytowa banków).
 • Audyt energetyczny - luksus czy konieczność?
 • Certyfikacja energetyczna w świetle przepisów i praktyki.
 • Rynek energii i prawo wyboru dostawcy a efektywność.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza.

Więcej informacji na temat forum oraz szczegółowy plan konferencji wraz z listą prelegentów będzie dostępny w serwisie internetowym organizatora: wnp.pl.

Nie przeocz w tym miesiącu