Kalendarium

24.02
Piątek

Seminarium "Utrzymanie i kontrole obiektów budowlanych - nowe obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości"

Termin: 24.02.2012Miejsce: Warszawa 

Termin: 24 lutego 2012 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Seminarium organizowane przez Akademię Dashofera ma na celu przedstawienie aktualnie obowiązujących wymagań w zakresie utrzymania i kontroli budynków. Adresatami seminarium "Utrzymanie i kontrole obiektów budowlanych - nowe obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości" są:

 • osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru, rzeczoznawca budowlany);
 • inwestorzy budownictwa ogólnego i przemysłowego oraz developerzy budujący na sprzedaż domy i mieszkania;
 • przedsiębiorcy budowlani;
 • spółdzielnie mieszkaniowe i firmy TBS;
 • nadzór techniczny specjalistyczny i inwestorski;
 • właściwe organy nadzoru administracyjno-budowlanego.

Seminarium poprowadzi Zbigniew Dzierżewicz - mgr inż. budownictwa ogólnego i przemysłowego. Prelegent posiada uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania budową lub robotami. Jest cenionym rzeczoznawcą budowlanym, audytorem energetycznym KAPE, doradcą energetycznym i wykładowcą na licznych szkoleniach i seminariach oraz uczelniach wyższych.

Program seminarium "Utrzymanie i kontrole obiektów budowlanych - nowe obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości":

 1. Uregulowania prawne w utrzymaniu obiektów budowlanych.
 2. Kwalifikacje osób prowadzących kontrole okresowe.
 3. Kontrola okresowa obiektów i budynków mieszkalnych.
 4. Planowanie napraw i remontów obiektów po kontroli okresowej.
 5. Dyskusja i konsultacje - wymiana doświadczeń uczestników, pytania i odpowiedzi.

Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 699,00 zł + 23%VAT dla jednej osoby. Opłata obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

Więcej informacji na temat seminarium znajduje się w serwisie internetowym organizatora: akademiadashofera.pl.

Nie przeocz w tym miesiącu