Kalendarium

14.03
Środa

Seminarium "IT dla nowoczesnej produkcji"

Termin: 14.03.2012Miejsce: Warszawa 

Termin: 14 marca 2012 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: We współczesnym, nowoczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym rozwiązania IT to nie tylko moda czy potrzeba chwili. Obecnie nie można sprawnie zarządzać halą produkcyjną, parkiem maszynowym czy łańcuchem dostaw bez zaawansowanych systemów informatycznych. Nie da się podejmować trafnych decyzji zarządczych bez spójnego, na bieżąco aktualizowanego obrazu sytuacji w firmie.

Podczas seminarium "IT dla nowoczesnej produkcji" omówione zostaną zaawansowane systemy informatyczne służące do gromadzenia i analizy danych pochodzących z przebiegu procesów produkcyjnych. Prelegenci postarają się udzielić odpowiedzi na pytania jak produkować szybciej, lepiej i taniej oraz jak skrócić czas wprowadzania produktu na rynek.

Seminarium kierowane jest do:

 • prezesów i dyrektorów firm produkcyjnych;
 • kierowników działów produkcji, zaopatrzenia i logistyki;
 • kierowników serwisu technicznego;
 • specjalistów ds. kontroli jakości;
 • menedżerów ds. utrzymania ruchu;
 • specjalistów ds. lean manufacturing;
 • kadry zarządzającej odpowiedzialnej za zakupy urządzeń i oprogramowania;
 • informatyków odpowiedzialnych za systemy zarządzania w firmie;
 • osób odpowiadających za normowanie pracy na stanowiskach.

Zakres tematyczny seminarium "IT dla nowoczesnej produkcji" obejmuje następujące tematy:

 • APS - zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji,
 • EAM - zarządzanie majątkiem i aktywami przedsiębiorstwa,
 • SCM - optymalizacja łańcucha dostaw,
 • QM - zarządzanie jakością produkcji,
 • PDM - zarządzanie dokumentacją techniczną produktu,
 • CMMS - zarządzanie utrzymaniem ruchu, remontami,
 • MES - realizacja produkcji,
 • SCADA, HMI - wizualizacja produkcji,
 • S&OP - prognozowanie sprzedaży oraz planowanie operacyjne,
 • SPC - statystyczne sterowanie produkcją,
 • PLM - zarządzanie cyklem życia produktu,
 • wsparcie filozofii lean manufacturing.

Wszyscy zarejestrowani słuchacze po ostatniej prezentacji otrzymują imienne certyfikaty poświadczające udział w seminarium.

Więcej informacji na temat seminarium znajduje się w serwisie internetowym organizatora: seminaria.trademedia.us

Nie przeocz w tym miesiącu