Kalendarium

05.03
Poniedziałek

Zatrudnianie cudzoziemców 2018 - legalizacja pobytu i pracy na nowych zasadach. Planowane zmiany w legalizacji pracy obywateli Ukrainy

Termin: 05.03.2018Miejsce: Warszawa 

Termin: 5 marca 2018 r.
Miejsce: Warszawa
Dodatkowe informacje:  Zatrudnianie cudzoziemców 2018 - legalizacja pobytu i pracy na nowych zasadach. Planowane zmiany w legalizacji pracy obywateli Ukrainy

30 września 2016 r. upłynął termin transpozycji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

Kluczowe zmiany polskich przepisów w tym zakresie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Wraz z nimi zostanie gruntownie przebudowana tzw. procedura oświadczeniowa i bardzo prawdopodobne jest tu całkowite zlikwidowanie systemu tzw. oświadczeń w sprawie legalizacji pracy.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia dostępne na stronie http://www.akademiadashofera.pl/zatrudnianie-cudzoziemcow-2018-legalizacja-pobytu-i-pracy-na-nowych-zasadach-planowane-zmiany-w-legalizacji-pracy-obywateli-ukrainy-product19zcp/

Nie przeocz w tym miesiącu