Kalendarium

08.03
Czwartek

Nowe przepisy Prawa budowlanego oraz Kodeks Urbanistyczno-Budowlany od 1 stycznia 2018 r.

Termin: 08.03.2018Miejsce: Warszawa 

Termin: 23 marca 2018 r.
Miejsce: Warszawa
Dodatkowe informacje: Na 2018 r. planowane są nowe zmiany w Ustawie inwestycyjnej, co jest istotne dla osób zajmujących się planowaniem i zarządzaniem inwestycjami budowlanymi.

Warto zapoznać się z nowymi założeniami projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, które już zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Nadal trwają prace nad nowym Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym i dotyczą zniesienia niektórych procedur administracyjnych w celu ułatwienia przeprowadzania inwestycji budowlanych.

Celem szkolenia jest zapoznanie z istotnymi zmianami Prawa budowlanego od dnia 1 stycznia 2018 r. Uczestnicy procesu budowlanego dowiedzą się także o liberalizacji prawa w zakresie zgód na budowę i wykonanie robót budowlanych, które wymagają wcześniej zgłoszenia, ale bez prowadzenia żadnych procedur administracyjnych.

Omówione będą najnowsze przepisy wykonawcze w budownictwie, jak również w zarysie sam projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego.

Szkolenie skierowane jest do: inwestorów, projektantów, kierowników budów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie inwestycji budowlanych i kontrole w obiektach budowlanych.

Szczegóły na temat szkolenia dostępne na stronie http://www.akademiadashofera.pl/nowe-przepisy-prawa-budowlanego-oraz-kodeks-urbanistyczno-budowlany-od-1-stycznia-2018-r-product19pbk/

Nie przeocz w tym miesiącu