Kalendarium

20.04
Poniedziałek

Seminarium szkoleniowe "Kruszywa"

Termin: 20.04.2015Miejsce: Warszawa 

Data: 20-21 kwietnia 2015 r.
Miejsce: Sala konferencyjna na parterze oraz laboratoria Zakładu Betonu w budynku ITB, przy ul. Filtrowej 1 w Warszawie
Dodatkowe informacje:
Jednostka szkoląca: Zakład Betonu ITB
Kierownik merytoryczny: dr Joanna Babińska

Seminarium szkoleniowe "Kruszywa" - zakres tematyczny szkolenia

  • Petrografia
  • Właściwości kruszyw w aspekcie ich zastosowania do betonu i nawierzchni
  • Wprowadzanie wyrobów do obrotu
  • Normy i dokumenty aplikacyjne. Wymagania i badania
  • Kruszywa - uziarnienie
  • Jakość pyłów, błękit metylenowy, wskaźnik piaskowy
  • Kruszywa, kształt, ziarna przekruszone
  • Mikrodewal, Los Angeles, mrozoodporność, polerowalność

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w seminarium szkoleniowym.

Koszt udziału w 2-dniowym szkoleniu wynosi 860,00 PLN od osoby (usługa zwolniona z podatku VAT) i obejmuje: prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, zajęcia laboratoryjne), materiały szkoleniowe, lunch, kawę i herbatę w czasie przerw (bez kosztów zakwaterowania).

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 kwietnia 2015 r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

źródło: http://www.itb.pl/seminarium-szkoleniowe-kruszywa

Nie przeocz w tym miesiącu