Kalendarium

26.04
Środa

1 stycznia 2017 r. - zmiany zasad wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu na rynku krajowym i kierunki zmian na rynku europejskim

Termin: 26.04.2017Miejsce: Warszawa 

Termin: 26 kwietnia 2017 r.
Miejsce: ITB, sala konferencyjna na parterze, ul. Filtrowa 1, Warszawa
Dodatkowe informacje:

PROGRAM:

  • 09.55 – 10.00 Powitanie uczestników
  • 10.00 – 11.30 Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie europejskim i krajowym - zasady deklarowania właściwości użytkowych i znakowania wyrobów
  • 11.30 – 11.45 Przerwa na kawę
  • 11.45 – 12.15 Europejskie Oceny Techniczne dla innowacyjnych wyrobów budowlanych w systemie europejskim
  • 12.15 - 12.45 Krajowe Oceny Techniczne dla innowacyjnych wyrobów budowlanych w systemie krajowym
  • 12.45 – 13.30 Ocena uwalniania niebezpiecznych substancji z wyrobów budowlanych - wymagania REACH i przepisów krajowych
  • 13.30 – 14.15 Lunch
  • 14.15 – 15.00 Zadania producentów i upoważnionych jednostek (notyfikowanych i/lub akredytowanych) w procesie oceny wyrobów budowlanych na potrzeby oznakowania CE i B
  • 15.00 – 16.00 Dyskusja moderowana

Koszt uczestnictwa wynosi 650,00 PLN od osoby i obejmuje: prowadzenie zajęć dydaktycznych, materiały szkoleniowe, lunch, kawę i herbatę w czasie przerwy.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w seminarium szkoleniowym. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

źródło: ITB

Nie przeocz w tym miesiącu