Kalendarium

27.04
Czwartek

Zmiany w Prawie Budowlanym od 1 stycznia 2017 oraz projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego

Termin: 27.04.2017Miejsce: Warszawa 

Termin: 27 kwietnia 2017 r. godz. 10.00-16.00
Miejsce: Warszawa
Dodatkowe informacje:

Istnieją duże ułatwienia w sprawach formalnych, wymagają tylko zgłoszenia i przekazania projektu budowlanego do starostwa powiatowego. Zwiększono ilość obiektów i robót budowlanych które nie wymagają teraz ani pozwolenia ani zgłoszenia. Czas formalności w urzędach związanych ze zgłoszeniem zmniejszono z 30 do 21 dni. Ma to na celu przyspieszenie procesów budowlanych, a dokładniej rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych,  których budowa wymagać będzie zgłoszenia, a nie jak wcześniej uzyskania pozwolenia na budowę.

Warto zapoznać się z najnowszymi przepisami wykonawczymi w budownictwie.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie - historia Prawa budowlanego w Polsce
 2. Aktualne przepisy ogólne Prawa budowlanego
 3. Obiekty i roboty budowlane, które od 1 stycznia 2017 r. nie wymagają pozwolenia na budowę, a nawet zgłoszenia - uproszczone i skrócone procedury administracyjne
 4. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - warunki ich wykonywania
 5. Zmienione obowiązki uczestników procesu budowlanego: inwestora, projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy - robót
 6. Znowelizowane procedury poprzedzające rozpoczęcia robót budowlanych (projekt budowlany, pozwolenie na budowę, zgłoszenie zamiaru wykonania robót)
 7. Realizacja robót budowlanych i oddanie do użytkowania obiektu budowlanego
 8. Aktualne przepisy Prawa budowlanego - dotyczące obowiązku należytego utrzymania obiektów budowlanych
 9. Funkcjonujące aktualnie organy administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego w Polsce (w tym: przewidywane w nich zmiany),
 10. Główne elementy projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego
 11. Panel dyskusyjny - odpowiedzi na pytania i konsultacje.

Szkolenie skierowane jest do: inwestorów, projektantów, kierowników budów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie inwestycji budowlanych i kontrole w obiektach budowlanych.

Wykładowca - mgr inż. Wiesław Bocheńczyk

Wieloletni doświadczony wykładowca i trener z zakresu: Prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych i zarządzania. Były szef Biura Inspekcyjno-Kontrolnego GUNB, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, dyrektor ds. Infrastruktury w dużej instytucji publicznej. Posiada uprawnienia budowlane i jest rzeczoznawcą branżowym.

źródło: Akademiadashofera.pl

Nie przeocz w tym miesiącu