Kalendarium

06.04
Czwartek

Termomodernizacja budynków mieszkalnych, w tym wielkoblokowych i wielkopłytowych w oparciu o obowiązujące przepisy. Szkolenie

Termin: 06.04.2017Miejsce: Bielsko-Biała 

Termin: 6 kwietnia 2017 r., godz. 9:00 - 14:00, czas trwania seminarium około 5 godzin
Miejsce: Ośrodek Doskonalenia Zawodowego ZIAD Budynek Główny, sala nr 16, ul. Armii Krajowej 220, Bielsko-Biała
Dodatkowe informacje:

Organizator zaprasza członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach. Udział członków ŚLOIIB bezpłatny za okazaniem zaświadczenia
o przynależności do ŚlOIIB. Dla osób niezrzeszonych 120,00 zł + 23% VAT = 147,60 zł.

Uczestnicy szkolenia otrzymują każdorazowo komplet materiałów seminaryjnych oraz zaświadczenie o uczestnictwie w seminarium.

źródło: PZITB Oddział w Bielsku-Białej

Nie przeocz w tym miesiącu