Kalendarium

27.04
Piątek

Prawo zamówień publicznych dla początkujących

Termin: 27.04.2018Miejsce: Warszawa 

Termin: 26-27 kwietnia 2018 r.
Miejsce: Warsaw Trade Tower, Chłodna 51, Warszawa
Dodatkowe informacje:

W programie szkolenia:

 1. Zasady organizowania działu zamówień publicznych w Jednostce.
 2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Zasady udzielania zamówień
 4. Przygotowanie postępowania
 5. Zasady formułowania warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu spełniania tych warunków.
 6. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - nowy sposób weryfikacji Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego.
 7. Zasady ustalania kryteriów oceny ofert.
 8. Konkurencyjne tryby udzielania zamówień publicznych.
 9. Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 10. Prawa i obowiązki Wykonawcy jako strony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 11. Omówienie najważniejszych trybów niekonkurencyjnych.
 12. Umowy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
 13. Środki ochrony prawnej

Szczegóły dotyczące szkolenia dostępne są na stronie https://www.pps.edu.pl/Kalendarz,wydarzen/Prawo_zamowien_publicznych_dla_poczatkujacych/394,,0,5,1

Nie przeocz w tym miesiącu