Kalendarium

16.05
Środa

Seminarium "Robotyzacja linii produkcyjnych"

Termin: 16.05.2012Miejsce: Kraków 

Termin: 16 maja 2012 r.
Miejsce: Kraków
Informacje dodatkowe: Rosnące z roku na rok wymagania klientów względem dostarczanych na rynku produktów zmuszają przedsiębiorstwa do produkowania wyrobów jakościowo lepszych, dostarczanych w krótszym aniżeli dotychczas czasie oraz w szerokiej gamie funkcjonalności.

Aby sprostać wymaganiom konsumentów i konkurencji zakłady produkcyjne zmuszane są do modernizacji całych linii produkcyjnych, a co za tym idzie do robotyzacji stanowisk pracy. Korzystając z wiedzy oraz metodologii opracowanych na potrzeby nowoczesnej robotyzacji można zwiększyć niezawodność linii produkcyjnych, co skutkuje wzrostem elastyczności procesu produkcyjnego, zwiększeniem wydajności, wzrostem produkcji oraz ograniczaniem odpadów poprodukcyjnych. Tematyka ta zostanie szczegółowo przedstawiona na seminarium "Robotyzacja linii produkcyjnych".

Grupa, do której organizatorzy kierują zajęcia obejmuje:

 • prezesów, dyrektorów i właścicieli firm produkcyjnych,
 • kierowników i pracowników działów automatyki,
 • inżynierów procesu,
 • specjalistów ds. logistyki,
 • mechatroników i konstruktorów,
 • techników utrzymania ruchu,
 • dyrektorów i kierowników linii produkcyjnych,
 • osoby pracujące w działach IT dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz dystrybucyjnych,
 • technologów i programistów.

Zakres tematyczny seminarium "Robotyzacja linii produkcyjnych":

 1. Korzyści wynikające z robotyzacji linii produkcyjnych.
 2. Właściwy dobór robotów na linie produkcyjne.
 3. Kalkulacja inwestycji w zrobotyzowane stanowisko pracy.
 4. Gotowe rozwiązania stanowisk produkcyjnych.
 5. Wpływ wyposażenia robotów na ich bezawaryjność oraz koszty eksploatacji.
 6. Recycling wewnątrzzakładowy robotów (ROI).
 7. Bezpieczna praca i obsługa robotów na liniach produkcyjnych.
 8. Najnowsze rozwiązania wiodących dostawców.
 9. Właściwa eksploatacja robotów na stanowiskach roboczych.
 10. Postęp wdrożenia aplikacji w Polsce.
 11. Oprogramowanie do symulacji linii produkcyjnych.
 12. Praktyczne wskazówki przy programowaniu robotów.
 13. Systemy bezpieczeństwa.
 14. Systemy wizyjne.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest dokonanie rejestracji online. Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały seminaryjne. Liczba miejsc jest ograniczona. Uczestnictwo osób spoza grupy docelowej seminarium rozpatrywane jest w trybie indywidualnym. Wszyscy zarejestrowani słuchacze po ostatniej prezentacji otrzymają imienne certyfikaty poświadczające udział w seminarium.

Więcej informacji na temat seminarium znajduje się w serwisie internetowym organizatora: seminaria.trademedia.us.

Nie przeocz w tym miesiącu