Kalendarium

22.05
Wtorek

Rewolucyjna zmiana norm techniczno-budowlanych w robotach budowlanych. Prawo, orzecznictwo, komentarze, praktyka

Termin: 22.05.2018Miejsce: Warszawa 

Termin i miejsce: 22 maja 2018 r. - Warszawa
Dodatkowe informacje: Celem szkolenia jest zdobycie kompletnej wiedzy w zakresie  rewolucyjnych zmian prawa budowlanego, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz innych ustaw, a także rewolucyjnych zmian w normach przepisów techniczno-budowlanych. Uczestnicy zapoznają się z najnowszym orzecznictwem dotyczącym procedur przed organem administracji architektoniczno-budowlanej, odstępstw istotnych i nieistotnych od norm przepisów techniczno-budowlanych, skutków nielegalnej zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych.  Wiedza ta oparta jest na najnowszym prawie i orzecznictwie.

Szkolenie przeznaczone jest dla służb obsługi technicznej różnych podmiotów, w tym osób fizycznych, osób prawnych, firm, spółek, spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, uczelni, urzędów gmin, publicznych i niepublicznych ZOZ-ów, wspólnot mieszkaniowych, firm zarządzających, a także dla innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia na stronie http://www.akademiadashofera.pl/rewolucyjna-zmiana-norm-techniczno-budowlanych-w-robotach-budowlanych-prawo-orzecznictwo-komentarze-praktyka-product19rnr/

Nie przeocz w tym miesiącu