Kalendarium

24.05
Czwartek

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie Książki obiektu budowlanego - warsztaty

Termin: 24.05.2018Miejsce: Warszawa 

Termin: 24 maja 2018 r.
Miejsce: Warszawa
Dodatkowe informacje: Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z aktualnymi obowiązkami: właścicieli, zarządców i administratorów obiektów budowlanych ( lub ich odpowiedzialnych pracowników) wynikającymi z obowiązujących aktualnie w Polsce przepisów prawa, ich praktycznego stosowania oraz zapobiegania m.in.: awariom, katastrofom, pożarom, wybuchom gazu, zatruciom i wilgoci.

Uczestnicy dowiedzą się również jak prawidłowo - zgodnie z przepisami prowadzić "Książkę obiektu budowlanego" oraz przeprowadzać roboty budowlane w użytkowanych obiektach budowlanych takich jak: konserwacje, remonty, modernizacje i rozbudowy.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do właścicieli, zarządców oraz administratorów obiektów budowlanych w tym szczególnie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej jak: szkoły, przychodnie zdrowia, internaty, bursy, akademiki i biurowce urzędów administracji publicznej (jak również pracowników w/w zajmujących się administrowaniem obiektami), a także obiektów budownictwa przemysłowego szczególnie wielkopowierzchniowych, o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2.

Szczegóły na temat szkolenia na stronie http://www.akademiadashofera.pl/prawidlowe-uzytkowanie-obiektu-budowlanego-i-prowadzenie-ksiazki-obiektu-budowlanego-warsztaty-product18uob/

Nie przeocz w tym miesiącu