Kalendarium

13.06
Poniedziałek

Seminarium - Wymagania dotyczące użytkowania obiektów budowlanych po nowelizacji ustawy Prawo budowlane

Termin: 13.06.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 13.06.2011 r.
Miejsce
: Warszawa
Informacje dodatkowe
:

Program seminarium:

  • 1. Przejęcie obiektu do użytkowania

a) dokumenty od inwestora, wykonawcy

  • 2. Książka obiektu budowlanego

a) obiekty wymagające prowadzenia książki obiektu budowlanego
b) obiekty objęte obowiązkiem prowadzenia książki na podstawie przepisów odrębnych

  • 3. Kontrole obiektu budowlanego

a) kontrole okresowe,
b) kontrole doraźne
c) ekspertyzy stanu technicznego
d) osoby uprawnione do przeprowadzania kontroli

  • 4. Roboty budowlane wykonywane w obiektach budowlanych

a) wykonywane na podstawie pozwolenia na budowę
b) wykonywane na zgłoszenie
c) wykonywane na podstawie protokołu kontroli obiektu budowlanego

  • 5. Uprawnienia organów nadzoru budowlanego

a) nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
b) nakaz rozbiórki
c) nakaz opróżnienia lub wyłączenia z użytkowania obiektu budowlanego
d) zakaz użytkowania obiektu budowlanego

  • 6. Katastrofa budowlana
  • 7.Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

a) zgłoszenie
b) sprzeciw
c) konsekwencje samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

  • 8. Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego
  • 9. Projekt najnowszych zmian do ustawy Prawo budowlane

a) nowe obowiązki w zakresie kontroli przed i posezonowych
b) nowe uprawnienia dla nadzoru budowlanego
c) nowe kary min. 1000 zl.

Za zgłoszenie do dnia 23 maja br. - rabat 15%.

źródło i zdjęcie: akademiadashofera.pl

Nie przeocz w tym miesiącu