Kalendarium

21.06
Wtorek

Seminarium "Building Energy Efficiency - komfortowy, bezpieczny i energooszczędny dom XXI wieku"

Termin: 21.06.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 21 czerwca 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wyzwaniom współczesności, firma ABB postanowiła zająć się niezwykle ważnym tematem energooszczędności budynków. W tym roku seminarium "Building Energy Efficiency - komfortowy, bezpieczny i energooszczędny dom XXI wieku" będzie poświęcone koncepcji poszanowania energii w kontekście budownictwa jednorodzinnego. Poprzez nakreślenie szerokiego spektrum problemu (Świat, Europa, Polska) oraz aktywne włączenie w ten projekt organizacji naukowych, ekologicznych i stowarzyszeń zawodowych, realizowany będzie cel edukacyj­ny i społeczny.

Jeden z paneli merytorycznych zostanie w całości poświęcony dyskusji na temat efektywności energetycznej w rozumieniu światowych i europejskich standardów, dyrektyw i norm prawa. Wybitni prelegenci zapoznają zebranych gości z problemem energochłonności budynków oraz z aktualnymi wymaganiami dotyczącymi ich charakterystyki energetycznej. Ponadto omówione zostaną aspekty domu inteligentnego i przytoczone przykłady budynków pasywnych.

W drugim panelu merytorycznym natomiast odbędzie się dyskusja o możliwości podwyższenia efektywności energe­tycznej budynków poprzez doskonalenie praktyk architektonicznych.

Znakomici architekci jak np. dr arch. Piotr Kuczia udowodnią, że można i warto projektować komfortowe, bezpieczne i energooszczędne domy. W tym celu zostanie również zaprezentowany projekt wysokoenergooszczędnego domu modelowego LUMINA House autorstwa pracowni Archipelag.

Jako eksperci wystąpią przedstawiciele takich placówek, organizacji i stowarzyszeń jak: WWF Polska, Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Wojskowa Akademia Techniczna, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, Międzynarodowe Stowarzyszenie KNX, Pracowania Projektowa Archipelag.

źródło i zdjęcie: infoinwest.pl

Nie przeocz w tym miesiącu