Kalendarium

26.06
Środa

II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

Termin: 26.06.2013Miejsce: Warszawa 

Termin: 26 - 28 czerwca 2013 r.
Miejsce: Gmach Główny Politechniki Warszawskiej i Warszawski Dom Technika NOT.
Dodatkowe informacje: Honorowy Patronat nad II Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich objął Prezydenta RP Pan Bronisław Komorowski.

Politechnika Warszawska i Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej i Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, mają zaszczyt zaprosić wszystkich Polskich inżynierów, z kraju i ze świata, do wzięcia udziału w II Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich, który odbędzie się w dniach 26 - 28 czerwca 2013 r. w Warszawie, pod patronatem Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego.

Pierwszy Zjazd, który odbył się w 2010 r., zakończył się przyjęciem przesłania, w którym zapisano m.in. wolę zbudowania trwałej platformy w postaci cyklicznych zjazdów, które odbywać się będą co trzy lata.

Wykorzystując doświadczenia z I Zjazdu oraz dyskusje w technicznych gronach polonijnych i krajowych, rozszerzono grono organizatorów, dołączając do Federacji SNT NOT, Politechniki Warszawskiej i Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Europejską Federację Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich - zakładane punkty spotkania:

  • przedstawienie potencjału i osiągnięć polskich inżynierów i naukowców za granicą;
  • ustalenie najskuteczniejszych form wykorzystania tego potencjału, do rozwoju gospodarki kraju i podniesienia jej pozycji na świecie;
  • przedstawienie wzajemnych postulatów, potrzeb i oczekiwań środowisk polonijnego i krajowego;
  • współpraca polonijnych i krajowych organizacji naukowo-technicznych;
  • nawiązanie kontaktów indywidualnych: gospodarczych, akademickich i społecznych.

Program II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich

Nad przygotowaniem programu merytorycznego pracuje Komitet Programowy, pod przewodnictwem prof. Andrzeja Nowaka (przewodniczący) i prof. Włodzimierza Kurnika (wiceprzewodniczący). W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele polskich i polonijnych organizacji inżynierskich oraz profesorowie renomowanych uczelni technicznych. Przewidziane jest 9 sesji plenarnych o tematyce m. in.: energetyka, cyfryzacja i informatyzacja, sukcesy polskiej gospodarki, doświadczenia polskich inżynierów za granicą, zarządzanie zasobami wodnymi, infrastruktura i transport i inne.

Szczegółowe informacje oraz program kongresu na stronie: http://szip.org.pl/.

źródło i zdjęcie: NOT

Nie przeocz w tym miesiącu