Kalendarium

25.06
Środa

BIM dla polskiego BUDOWNICTWA - Konferencja

Termin: 25.06.2014Miejsce: Warszawa 

Data: 25 - 26 czerwca 2014 r.
Miejsce: Warszawa - Fort Piontek, ul. Modlińska 310/312
Dodatkowe informacje: Dwudniowa konferencja adresowana jest do inwestorów, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, deweloperów, generalnych wykonawców, architektów i projektantów. Jej celem jest zaprezentowanie zaproszonym gościom technologii modelowania informacji o budynkach jako rozwiązania, które pozwala efektywnie zarządzać realizacją inwestycji od samego jej początku i przy aktywnym udziale wszystkich zaangażowanych stron.

Organizatorzy pragną również, w ramach podsumowania konferencji, stworzyć propozycję strategii działania, która pomogłaby opracować wytyczne i rekomendacje do wdrożenia BIM-u w obszarze polskiego Prawa Budowlanego oraz Ustawy o Zamówieniach Publicznych do 2016 r. Jednym z wypowiadających się ekspertów, przedstawiających znaczenie technologii BIM i korzyści płynących z jej stosowania, będzie Robert Handzel reprezentujący łódzką firmę budowlaną MCKB.

Pierwszy dzień to przede wszystkim omówienie szeregu tematów bezpośrednio związanych z wdrożeniem technologii BIM w firmie projektowej czy wykonawczej, jak np. spodziewane i realne zwroty z inwestycji. Eksperci branżowi zaprezentują poziom zaawansowania wdrożenia BIM-u do procedur prawnych na przykładzie Wielkiej Brytanii, zgodnie z przyjętą rządową strategią dla budownictwa, a także przedstawią spodziewane oszczędności w realizacji inwestycji publicznych oraz obniżenie poziomu zanieczyszczenia CO2, wynikające z zastosowania BIM. Efekty wdrożenia technologii zostaną omówione również na przykładzie Finlandii (w zakresie zarządzania gruntami, budynkami i inwestycjami publicznymi) oraz Norwegii  (gdzie wdrożono BIM Handbook w projektowaniu, realizacji i zarządzaniu budynkami publicznymi).

Wydarzenia drugiego dnia to trzy panele tematyczne. Inwestycje drogowe w ramach części "Infrastruktura Drogowa" zostaną omówione na przykładzie m.in. obwodnicy Stockholmu. Wykorzystanie BIM-u w budowie układu transportowego na świecie, np. londyńskiego Crossrail, będzie tematem dyskusji w panelu „Infrastruktura Kolejowa”. W trzeciej części - "Generalny Wykonawca Inwestycji Budowlanej", eksperci wypowiedzą się m.in. o zintegrowanym podejściu do projektowania i realizacji inwestycji budowlanej oraz optymalizacji realizacji inwestycji w obszarze zasobów i harmonogramu prac (BIM 5D).

Organizatorami Konferencji są firmy CICHOŃSKI Consulting, TC i PM, MCKB oraz Stowarzyszenie BIM dla Polskiego Budownictwa. W Radzie Programowej wydarzenia zasiadają przedstawiciele Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Szczegóły i dotyczące Konferencji znajdują się na stronie: www.bimdlapolskiegobudownictwa.pl.

Nie przeocz w tym miesiącu