Kalendarium

14.06
Czwartek

Warunki techniczno-prawne wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem nowych przepisów prawnych

Termin: 14.06.2018Miejsce: Wrocław 

Terminy i miejsca:

  • 16 maja 2018 r. - Poznań
  • 14 czerwca 2018 r. - Wrocław

Dodatkowe informacje: Celem szkolenia jest zapoznanie z istotnymi zmianami Prawa budowlanego od dnia 1 stycznia 2018 r. Uczestnicy procesu budowlanego dowiedzą się także o liberalizacji prawa w zakresie zgód na budowę i wykonanie robót budowlanych, które wymagają wcześniej zgłoszenia, ale bez prowadzenia żadnych procedur administracyjnych. Omówione będą najnowsze przepisy wykonawcze w budownictwie, jak również w zarysie sam projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego.

Szkolenie skierowane jest do: inwestorów, projektantów, kierowników budów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie inwestycji budowlanych i kontrole w obiektach budowlanych.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Szczegóły na temat szkolenia dostępne na stronie http://www.akademiadashofera.pl/warunki-techniczno-prawne-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych-z-uwzglednieniem-nowych-przepisow-prawnych-product19wwo/

Nie przeocz w tym miesiącu