Kalendarium

15.06
Piątek

Umowy o roboty budowlane - nowe zasady odpowiedzialności za zobowiązania wobec podwykonawców

Termin: 15.06.2018Miejsce: Warszawa 

Termin: 15 czerwca 2018 r.,
Miejsce: Warszawa
Dodatkowe informacje: Przy zawieraniu umowy o roboty budowlane każda ze stron jest zobowiązana podjąć decyzję handlową, co wiąże się z ryzykiem dla samego procesu budowlanego i może skutkować zagrożeniem finansowo-podatkowym, technicznym, jak i prawnym.

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zasad przygotowania, realizacji i rozliczania umów o roboty budowlane, skutecznych metod dochodzenia roszczeń wynikających z tych umów oraz przedstawienie nowych uregulowań prawnych, dotyczących zatrudniania podwykonawców i odpowiedzialność inwestora za zobowiązania wobec podwykonawców.

Udział w zajęciach umożliwia zadawanie pytań referentowi i rozwiązywanie indywidualnych problemów.

Program szkolenia:

 1. Umowy o roboty budowlane i jej integralne części
 2. Postanowienia umów o roboty budowlane:
  • przedmiot umowy
  • zatrudnianie podwykonawców i odpowiedzialność inwestora za zobowiązania wobec podwykonawców, obowiązujące dotychczas oraz zmiany wprowadzone w 2017 r.
  • terminy realizacji robót
  • roboty dodatkowe i zamienne
  • odbiory wykonanych robót
  • wynagrodzenie wykonawcy i terminy płatności
  • zabezpieczenie realizacji umowy
  • kaucja gwarancyjna i jej rozliczenie
  • uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji
  • kary umowne
  • odstąpienie od umowy
 3. Dochodzenie roszczeń z tytułu realizacji umów o roboty budowlane
 4. Informacja o planowanych zmianach przepisów dot. budownictwa, w tym projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego
 5. Panel dyskusyjny, wymiana doświadczeń uczestników

Szkolenie skierowane do osób, które w codziennej pracy zajmują się przygotowaniem i rozliczaniem umów na roboty budowlane, a także napotykają na sytuacje problemowe.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia dostępne są na stronie http://www.akademiadashofera.pl/najnowsze-zasady-dotyczace-zawierania-i-realizacji-umow-o-roboty-budowlane-product19urb/

Nie przeocz w tym miesiącu