Kalendarium

19.09
Poniedziałek

VI Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców "Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki"

Termin: 19.09.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 19 - 22 września 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: VI Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców "Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki" (Young scientists towards the challenges of modern technology) jest organizowana przez Radę Doktorantów Politechniki Warszawskiej oraz Fundację na Rzecz Młodych Naukowców.

Patronat honorowy obejmują:

 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka,
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik,
 • JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik.

Rozpoczęta pięć lat temu działalność ma na celu integrację środowiska młodych naukowców i doktorantów, wspieranie współpracy młodych naukowców z Polski i innych krajów oraz rozwoju ich kariery zawodowej.

Każdego roku organizatorzy dokładają starań, aby wzbogacić sesje naukowe również o interesujące wykłady plenarne zaproszonych gości, warsztaty i prezentacje. Także dlatego w tym roku konferencja będzie trwała cztery dni podobnie, jak w roku poprzednim. Tradycyjnie konferencji będzie towarzyszyć sesja plakatowa.

Każdy referat nadesłany na konferencję podlega wnikliwej recenzji Rady Naukowej. Wszystkie artykuły, które zostaną przyjęte do druku przez recenzentów, będą opublikowane w czasopiśmie Challenges of Modern Technology ukazującym wkład młodych badaczy w reprezentowane na konferencji dziedziny naukowe. Pierwszy numer kwartalnika (posiadającego numer ISSN 2082-2863) ukazał się wraz z piątą edycją konferencji.

Oficjalnym językiem konferencji jest język angielski.

Podczas VI Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców "Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki" przewidywane są następujące sesje tematyczne:

 1. Nauki przyrodnicze
 2. Inżynieria biomedyczna
 3. Mechanika, automatyka i robotyka
 4. Urbanistyka, architektura i budownictwo
 5. Matematyka stosowana
 6. Elektronika i techniki informacyjne
 7. Nanotechnologie i materiały
 8. Nauki społeczne w technice
 9. Energetyka

Sesja "Nauki społeczne w technice" poświęcona będzie przede wszystkim zagadnieniom:

 • zarządzania, przedsiębiorczości oraz transferu technologii,
 • aspektom ekonomicznym w technice,
 • aspektom prawnym w technice.

Czas przewidziany na wygłoszenie referatu to 20 minut (+3 minuty na dyskusję po wystąpieniu).

Opłata konferencyjna wynosi 450 zł. Opłata obejmuje udział w sesjach tematycznych, obiady i przerwy kawowe, zaproszenie na bankiet wydany dla uczestników oraz komplet materiałów konferencyjnych. Uczestnikom VI Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców "Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki" zapewniany jest rzutnik multimedialny do komputera, nagłośnienie oraz parking na terenie Politechniki Warszawskiej (ilość miejsc ograniczona - konieczność zgłoszenia przy rejestracji).

źródło i zdjęcie: conference.young-scientists.eu

Nie przeocz w tym miesiącu