Kalendarium

22.09
Czwartek

Seminarium "Rozwiązania IT dla nowoczesnej produkcji"

Termin: 22.09.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 22 września 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Seminarium poruszy zagadnienia planowania procesów produkcyjnych, zarządzania produktami oraz sprawnego funkcjonowania całego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Odpowie zatem na pytania:

 1. Jak inteligentnie zaplanować produkcję?
 2. Jak zarządzać wersjami produktu?
 3. Jak idealnie zarządzać przedsiębiorstwem produkcyjnym?

Kluczowe zagadnienia seminarium "Rozwiązania IT dla nowoczesnej produkcji":

 • APS - zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji,
 • EAM - zarządzanie majątkiem i aktywami przedsiębiorstwa,
 • SCM - optymalizacja łańcucha dostaw,
 • QM - zarządzanie jakością produkcji,
 • PDM - zarządzanie dokumentacją techniczną produktu,
 • CMMS - zarządzanie utrzymaniem ruchu,
 • Production Scheduler - inteligentne planowanie produkcji,
 • MES - realizacja produkcji,
 • SCADA, HMI - wizualizacja produkcji,
 • S&OP - prognozowanie sprzedaży oraz planowanie operacyjne,
 • SPC - statystyczne sterowanie produkcją,
 • PLM - zarządzanie cyklem życia produktu,
 • Koncepcja cyfrowej produkcji,
 • Wsparcie filozofii lean manufacturing.

Do uczestnictwa w seminarium "Rozwiązania IT dla nowoczesnej produkcji" zapraszani są w szczególności:

 • prezesi i dyrektorzy firm produkcyjnych;
 • kierownicy działów produkcji, zaopatrzenia i logistyki;
 • specjaliści ds. kontroli jakości;
 • menedżerowie ds. utrzymania ruchu;
 • dyrektorzy i kierownicy produkcji;
 • kierownicy serwisu technicznego;
 • specjaliści ds. lean manufacturing,
 • kadra zarządzająca odpowiedzialna za zakupy urządzeń i oprogramowania,
 • informatycy odpowiedzialni za systemy zarządzania w firmie,
 • osoby odpowiadające za normowanie pracy na stanowiskach.

Udział w seminarium "Rozwiązania IT dla nowoczesnej produkcji" jest bezpłatny, jednakże podstawowym warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wcześniejszej rejestracji on-line. Wszystkim słuchaczom zapewnione zostaną materiały seminaryjne. Uczestnictwo osób spoza grupy docelowej seminarium, będzie rozpatrywane w trybie indywidualnym. Liczba miejsc ograniczona.

Wszyscy zarejestrowani słuchacze po ostatniej prezentacji otrzymają imienne certyfikaty poświadczające udział w seminarium "Rozwiązania IT dla nowoczesnej produkcji".

źródło i zdjęcie: trademedia.us

Nie przeocz w tym miesiącu