Thermodom PPUH - Technologia budowy thermodom

Dostępność i różnorodność technologii budowlanych wydaje się stawiać obecnych inwestorów w komfortowej sytuacji. Nie pozostaje nic innego jak tylko udać się do najbliższego składu materiałów budowlanych i kupić. Kupić i budować. Pytanie tylko, którą technologię wybrać i jakimi kryteriami się kierować?

Technologia budowy musi być atrakcyjna cenowo, nowoczesna, energooszczędna oraz zapewnić inwestorowi komfort użytkowania. Na tak skomponowany zestaw wymagań właściwą odpowiedzią jest technologia thermodom, której istotą jest wykorzystanie ściennych i dachowych elementów systemu thermomur produkowanego przez firmę Thermodom.

Technologia thermodom z powodzeniem wykorzystywana jest do realizacji budynków mieszkalnych (jedno- i wielorodzinnych; w zabudowie wolno stojącej lub szeregowej), obiektów handlowo-usługowych, gospodarczych i budynków użyteczności publicznej.

Zaletą technologii jest niezwykle prosty i szybki montaż ściennych elementów szalunkowo-ociepleniowych wypełnianych betonem. Powstaje w ten sposób solidna konstrukcja ścian (beton) mająca rewelacyjne właściwości izolacyjne (styropian) charakteryzowane współczynnikiem przenikania ciepła U0<0,11 W/(m2K).

Elementy systemu thermodom cechuje bardzo duża dokładność, co ułatwia prace wykończeniowe. Szeroki asortyment elementów umożliwia realizację dowolnie wybranego projektu. Realizacja ścian budowanych z wykorzystaniem elementów thermomur nie sprawia trudności nawet osobom niemającym zbyt dużego doświadczenia w budownictwie, dzięki czemu mogą one zdecydować się na budowanie metodą gospodarczą.

Technologia thermodom może być wykorzystana już w częściach podziemnych budynków, tj. do wykonania ścian fundamentowych oraz ścian piwnic. Beton stosowany do wypełniania elementów powinien być klasy C12/15. Układanie stropów, montaż stolarki, wykonanie przewodów wentylacyjnych i spalinowych oraz prace instalacyjne realizowane są identycznie jak w technologiach typowych.

Do zewnętrznego wykończenia ścian stosuje się m.in. tynki mineralne lub polimerowe, płytki klinkierowe itp. Ściany wewnętrzne wykańczane są płytami gipsowo-kartonowymi, tynkami gipsowymi na mokro oraz płytkami ceramicznymi.

Bardzo istotną częścią każdego budynku jest ciepły dach. Elementy dachowe, stanowiące integralną część systemu thermodom, układane są na drewnianej więźbie i kryte dachówką. Zastępują one warstwy konieczne do wykonania w innych systemach, dając jednocześnie izolacyjność U0=0,23 W/(m2K). Dachówka może być betonowa lub ceramiczna i musi być dopasowana do rozstawu łat 33 cm.

Doskonałe parametry izolacyjności termicznej, charakteryzowane niskimi wartościami współczynnika przenikania ciepła U0, sprawiają, że technologia thermodom w pełni realizuje zadania stawiane budownictwu energooszczędnemu. Konstrukcja budynku (ściany, dach) jest wolna od mostków termicznych, a ciągłość i doskonałość izolacji cieplnej utrzymana jest nawet w tak newralgicznych miejscach jak nadproża i wieńce.

Wykorzystanie thermomuru pozwala na obniżenie rocznego zapotrzebowania na ciepło - wyrażanego współczynnikiem E - do poziomu 20-60 kWh/m2. Oznacza to, że dla typowego budynku jednorodzinnego (ok. 120 m2 p.u.) roczne zapotrzebowanie na węgiel zamknie się w przedziale 500-1500 kg, a koszt ogrzewania wyniesie ok. 400-1500 zł.

Materiał jest przyjazny dla środowiska i użytkowników, co potwierdza Europejska Aprobata Techniczna. Technologia budowy thermodom stosowana jest w Polsce od 1991 roku. Pozwoliła na zrealizowanie już ponad 10 000 obiektów zarówno w kraju, jak i w całej Europie.

Thermodom PPUH