Element jastrychowy FERMACELL (gipsowo-włóknowy)

Firma w katalogu: Fermacell

Kontakt z firmą
Element jastrychowy FERMACELL (gipsowo-włóknowy)

Elementy jastrychowe FERMACELL układane w suchej technologii tworzą system podłogowy i stanowią podłoże dla wysokiej jakości posadzek. Elementy jastrychowe realizują ideę pływającej podłogi. Są układane jednym ciągiem, klejone jedynie na zakładce.

Zaletą elementów jastrychowych FERMACELL jest możliwość poruszania się po nich natychmiast po stwardnieniu kleju a następne prace, jak układanie posadzek, można szybko rozpocząć. Stosując różne systemy można rozwiązać problemy związane z rozmaitością zastosowania i wymogami w odniesieniu do:

  • starego budownictwa/szczególności modernizacji starego budownictwa
  • nowego budownictwa
  • powierzchni mieszkalnych
  • budynków biurowych i administracyjnych
  • pomieszczeń wilgotnych
  • ochrony przeciwpożarowej
  • izolacji akustycznej
  • izolacji cieplnej
  • wyrównania wysokości/poziomów
  • przykrycia dla odpowiednich systemów ogrzewania podłogowego.

Suchy jastrych FERMACELL składa się z elementów jastrychowych 1500x500 mm o następującej budowie: 2 płyty gipsowo-włóknowe FERMACELL grubości 2x10/12,5 mm oraz ewentualnie z warstwą izolacyjną w postaci pilśni, wełny skalnej lub styropianów różnej grubości. Zamiast tradycyjnych wylewek, zwłaszcza na lekkie stropy stalowe i drewniane, także na kraty WEMA.

Wymiary [mm]: 1500x500x20, 1500x500x25, 1500x500x40 izolacja EPS, 1500x500x50 izolacja EPS, 1500x500x45 izolacja EPS, 1500x500x30*, 1500x500x35* (* w standardzie możliwe wykonanie z płyt o gr. 10 lub 12,5 mm z izolacją z pilśni lub wełny).

Zobacz pozostałe produkty firmy Fermacell