Blok z keramzytobetonu Hotblok WP

Firma w katalogu: Hotblok S.A.

Kontakt z firmą
Blok z keramzytobetonu Hotblok WP

Nowoczesna technologia produkcji bloczka keramzytobetonowego, polegająca na zastosowaniu wkładki izolacyjnej wewnątrz wyrobu, oraz opatentowany w UE kształt ścianek bloczka i wkładek styropianowych, wykluczający możliwość powstania mostków termicznych, pozwoliły stworzyć materiał budowlany o najniższym współczynniku przenikania ciepła dostępnym na rynku.

Hotblok WP to specjalny blok z keramzytobetonu przeznaczony do kształtowania otworów okiennych i drzwiowych. Od zewnętrznej strony posiada kilkucentymetrowy wypust, który przysłania styk ościeżnicy z murem, zmniejszając w ten sposób ucieczkę ciepła przez otoczenie okna.

Dane techniczne bloku z keramzytobetonu Hotblok WP:

  • wymiary: 300x420x240 mm,
  • absorpcja wody: <20%,
  • wytrzymałość na ściskanie: 1,5 MPa,
  • współczynnik izolacyjności: 0,15 W/m2K,
  • odporność na zamrażanie/rozmrażanie spełniona: ubytek masy <5%,
  • materiał ognioodporny,
  • wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Kategorie produktu

Ściany » Elementy keramzytobetonowe »

Zobacz pozostałe produkty firmy Hotblok S.A.