Szybkosprawna zaprawa wyrównawczo-korygująca do betonu i żelbetu EKOR 45

Firma w katalogu: Torggler Polska

Kontakt z firmą złóż ofertę
Szybkosprawna zaprawa wyrównawczo-korygująca do betonu i żelbetu EKOR 45

EKOR 45 to produkt proszkowy jednokomponentowy na bazie cementu, wypełniaczy krzemowych i wapiennych, żywic syntetycznych i domieszek - zbrojony włóknami z tworzyw sztucznych. Po zmieszaniu z wodą gotowy do użycia.

Szybkosprawna zaprawa wyrównawczo-korygująca do betonu i żelbetu EKOR 45 wyróżnia się doskonałą przyczepnością do betonu. Po stwardnieniu uzyskuje wysokie parametry wytrzymałościowe. Charakteryzuje się ograniczonym skurczem podczas wiązania i twardnienia, co zabezpiecza przed powstawaniem rys i pęknięć wiążącej zaprawy.

Szybki przyrost wytrzymałości - po 1 dniu uzyskuje wytrzymałość powyżej 10 MPa - umożliwia szybkie przystąpienie do kolejnych etapów robót. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do masy nie wolno dodawać cementu, wapna ani innych domieszek.

Szybkosprawna zaprawa wyrównawczo-korygująca do betonu i żelbetu EKOR 45 jest przeznaczona do stosowania w warstwie o grubości od 5 do 30 mm.

Wytrzymałość na ściskanie: minimum 10 MPa po 24 godzinach; ponad 30 MPa po 28 dniach.
Materiał oferowany przez Torggler Polska w prosty i łatwy sposób pozwala uporać się z typowymi problemami spotykanymi przy wykonywaniu prac betoniarskich:

 • źle wykonane spadki na tarasach, balkonach, posadzkach, dnach betonowych zbiorników, podłożach pod płytki ceramiczne;
 • korekta źle wybetonowanych stopni schodów;
 • ubytki w betonowych posadzkach;
 • braki i ubytki w betonie po rozszalowaniu konstrukcji;
 • korekta spadków na stropodachach.

Ponadto zaprawę można wykorzystać do profilowania powierzchni wszelkich konstrukcji betonowych, uzupełniania ubytków w elementach betonowych, wykonywania wyobleń wklęsłych załamań i narożników podczas przygotowywania powierzchni pod hydroizolację.

Charakterystyczne cechy wyrobu to ograniczony skurcz przy wiązaniu i twardnieniu, wodo- i mrozoodporność, tiksotropowość (świeża zaprawa nałożona na pionowe powierzchnie zachowuje nadany jej kształt). EKOR 45 firmy Torggler Polska może być warstwą końcową - zaleca się malowanie powierzchni np. farbą epoksydową EMULSIONE, EPOSSIDICA 723.

Dane techniczne zaprawy EKOR 45:

 • gęstość nasypowa suchej zaprawy: 1,78kg/dm3
 • ciężar świeżej zaprawy: 2,1 kg/dm3
 • gęstość związanej zaprawy: 2,0 kg/dm3
 • pH: 12 - 13
 • dawkowanie wody: na 25 kg 3,5 - 4,0 litra (14% - 15%)
 • konsystencja: tiksotropowa
 • uziarnienie kruszywa: 0 - 2 mm
 • żywotność: 30 minut (+20ºC)
 • czas wiązania (+20ºC): 150 minut (początek) - 250 minut (koniec)
 • temperatura stosowania: od +5ºC do +30ºC
 • zużycie: 16 - 18 kg/m2 (przy grubości warstwy 1 cm), z worka 25 kg suchego proszku uzyskuje się około 15 litrów zaprawy
 • grubość aplikacji od 0,5 do 3 cm
 • odporność termiczna: -30ºC do +70ºC
 • wytrzymałość na ściskanie: ≥ 30,0 MPa (po 28 dniach), ≥ 10,0 MPa (po 24 godzinach)
 • wytrzymałość na zginanie: ≥ 7,0 MPa (po 28 dniach)
 • skurcz: ≤ 1mm/m
 • reakcja na ogień: A1fl
 • zawartość chromu Cr (VI): < 0,0002%
 • opakowania: worek 25 kg
 • okres trwałości: 12 miesięcy

Kategorie produktu

Elewacje » Inne »

Zobacz pozostałe produkty firmy Torggler Polska