Zaprawa uszczelniająca AQUAFIN®-RS300

Firma w katalogu: Schomburg Polska

Kontakt z firmą złóż ofertę
Zaprawa uszczelniająca AQUAFIN®-RS300

AQUAFIN®-RS300 dzięki swoim właściwościom samosieciującym ma zastosowanie jako ekonomiczna izolacja budowli i uszczelnienie zespolone pod wyłożenia z płytek ceramicznych.

Zaprawa nadaje się do zastosowań krytycznych, przy dużej wilgotności powietrza i w niskich temperaturach, zapewniając bezpieczną aplikację i eliminując długotrwałe przestoje.

Zastosowanie, cechy charakterystyczne i właściwości zaprawy uszczelniającej AQUAFIN®-RS300:

 • bezszwowa i bezspoinowa izolacja budowli i uszczelnienie w zespoleniu z płytkami ceramicznymi i płytami;
 • do stosowania na wszystkich nośnych, występujących w budownictwie podłożach;
 • wiąże bez gruntowania, również na matowo-wilgotnych podłożach;
 • wysokoelastyczna, mostkująca rysy;
 • wiążąca hydraulicznie, samosieciująca;
 • bardzo nieznaczna strata podczas suszenia;
 • już po 3 godzinach wykazuje odporność na deszcz, może być poddawana obciążeniu ruchem pieszym i dalszej obróbce;
 • dyfuzyjna, odporna na mróz, promieniowanie UV oraz starzenie;
 • odporna na działanie ciśnienia;
 • szybko wysycha;
 • łatwa i plastyczna w obróbce;
 • może być nanoszona pędzlem, pacą lub natryskiwana odpowiednim urządzeniem;
 • bezrozpuszczalnikowa.

Zaprawa uszczelniająca AQUAFIN®-RS300 służy do izolacji budowli w obszarze gruntu, powierzchni ścian i posadzek oraz na betonowych lub murowanych elementach konstrukcyjnych. Jest polecana w przypadku następujących obciążeń:

 • wilgoć gruntowa, woda opadowa niezalegająca;
 • woda bezciśnieniowa na powierzchniach stropowych oraz w pomieszczeniach wilgotnych;
 • woda opadowa zalegająca;
 • woda naporowa.

Zaprawa uszczelniająca AQUAFIN®-RS300 może być stosowana w celu:

 • uszczelnienia konstrukcji zbiorników przed działaniem wody naporowej od wewnątrz;
 • uszczelnienia poziomowego w obszarach ścian i pod ścianami przeciwko kapilarnemu podciąganiu wody;
 • uszczelniania ścian zewnętrznych w obszarze gruntu przeciwko zalegającej wodzie opadowej oraz wodzie naporowej do 3 m słupa wody, obejmujące obszar przejściowy do płyt posadzkowych z betonu o wysokiej odporności na wnikanie wody (beton wodoszczelny);
 • uszczelniania kombinowanego lub wykonywania przejść, jak np. uszczelnienie cokołów.

Nadaje się także do klejenia izolacji ochronnej lub obwodowej.

W przypadku zastosowania w zbiornikach wymagane jest przeprowadzenie analizy wody. AQUAFIN®-RS300 posiada odporność do stopnia agresywności "bardzo agresywne" (klasa ekspozycji XA2 ).

Dane techniczne zaprawy uszczelniającej AQUAFIN®-RS300:

 • składnik płynny - baza: dyspersja polimerowa;
 • składnik proszkowy - baza: cement specjalny, wypełniacze;
 • proporcje mieszania - wagowo: 1:1;
 • gęstość: około 1,27 g/cm³;
 • czas obrabialności: około 45 minut;
 • temperatura podłoża i aplikacji: od +5°C do +30°C;
 • wytrzymałość na odrywanie (przyczepność) wg DIN EN 1542: > 1,0 N/mm²;
 • wytrzymałość na rozrywanie wg DIN 53504: około 1,0 N/mm² w temperaturze +23°C;
 • obciążalność / zużycie materiału / grubość warstwy po wyschnięciu:
  - wilgoć gruntowa, woda opadowa niezalegająca: min. 3,0 kg/m² przy warstwie około 2 mm;
  - woda bezciśnieniowa: min. 3,0 kg/m² przy warstwie około 2 mm;
  - woda opadowa zalegająca, woda naporowa: min. 3,75 kg/m² przy warstwie około 2,5 mm.
 • zgodnie z instrukcją WTA "Dodatkowe uszczelnienie elementów konstrukcji budowlanych w obszarze gruntu":
  - wilgoć gruntowa, woda opadowa niezalegająca: min. 3,0 kg/m² przy warstwie około 2 mm;
  - woda bezciśnieniowa: min. 4,5 kg/m² przy warstwie około 3 mm;
  - woda opadowa zalegająca, woda naporowa: min. 4,5 kg/m² przy warstwie około 3 mm.

Zaprawę uszczelniającą AQUAFIN®-RS300 można nanosić przez natrysk, wcieranie pędzlem lub szpachlowanie w przynajmniej dwóch warstwach, przykrywając wszystkie pory. Kolejne etapy robocze można rozpocząć gdy pierwsza warstwa uzyska wytrzymałość na obciążenie ruchem pieszym lub kolejnymi powłokami (około 2 do 4 godzin, w zależności od warunków otoczenia).

Należy unikać nanoszenia w jednym zabiegu ilości większych niż 3 kg/m², ponieważ, z uwagi na wysoką zawartość środka wiążącego w warstwie uszczelniającej, mogą powstawać rysy.

Preparat AQUAFIN®-RS300, stanowiący powłokę powierzchniową, nie może być narażony na działanie obciążeń punktowych lub liniowych.

Zaprawę AQUAFIN®-RS300 można pokrywać tynkiem oraz dyfuzyjnymi, niezawierającymi rozpuszczalników farbami dyspersyjnymi lub ew. dyspersyjnymi farbami silikatowymi - zabrania się stosowania czystych farb silikatowych.

Należy wykluczyć bezpośredni kontakt z metalami, takimi jak miedź, cynk i aluminium poprzez zamykające pory zagruntowanie.

Zaprawa uszczelniająca AQUAFIN®-RS300 jest dostępna w opakowaniach mieszanych:

 • 20 kg - pojemnik 10 kg i worek 2 x 5 kg,
 • 10 kg - pojemnik 5 kg i worek 5-kg.

Zobacz pozostałe produkty firmy Schomburg Polska