Osuszanie murów i budynków

Firma w katalogu: Aquapol Polska CPV

Kontakt z firmą złóż ofertę
Osuszanie murów i budynków

Firma AQUAPOL gwarantuje, iż zawilgocenie powstałe poprzez proces kapilarnego podciągania w ciągu kolejnych 3 lat zostanie zmniejszona do naturalnej wilgoci murów. Efekty osuszanie murów i budynków widać już po 12 miesiącach, a w czasie 3 lat można usunąć całkowicie zawilgocenie kapilarne do poziomu gruntu.

Ilość naturalnej wilgoci właściwej dla murów osuszanego obiektu zależy od materiału budowlanego, klimatu, wartości pH zawartej pomiędzy murem a tynkiem, jak również od stopnia zasolenia tynku i muru.

Stosując się do zaleceń technika AQUAPOL oraz przeprowadzając działania pod jego kierunkiem uzyskamy gwarantowany efekt osuszenia i zabezpieczenia budynku przed podciąganiem kapilarnym (zadanie izolacji poziomej).

Producent gwarantuje niezawodność działania systemu osuszania murów i budynków od momentu zainstalowania oraz wystawienia gwarancji przez kolejne 20 lat pod warunkiem, iż zostaną spełnione wszystkie zalecenia zawarte w instrukcji obsługi i liście zaleceń.

Firma AOUAPOL gwarantuje serwis , aż do osiągnięcia naturalnej wilgoci muru. Wykonywane będą pomiary wilgoci, diagnostyczne badania murów, pomiary klimatu w obiekcie, funkcjonalność urządzenia oraz aktualizacje protokołu.

Zalety systemu osuszania murów i budynków:

 • Osuszenie CAŁEGO OBIEKTU
 • Trwałe zabezpieczenie przed ponownym zawilgoceniem
 • Polepszenie właściwości użytkowych obiektu
 • Niskie koszty
 • Bez użycia produktów chemicznych
 • Wieloletnia gwarancja
 • Bez zasilania energią elektryczną i kosztów z tym związanych
 • Mierzalna pewność osiągniętego efektu
 • Bez naruszania konstrukcji murów
 • Metoda ekologiczna przyjazna dla użytkowników budynku
 • Szybki zwrot inwestycji
 • Wieloletnie doświadczenie firmy w całej Europie
 • Oszczędności w eksploatacji obiektu (np. w jego ogrzewaniu, odnawianiu)
 • Kompleksowość usługi (zdiagnozowanie przyczyn zawilgocenia, skuteczne ich usunięcie, doradztwo)
 • Niekłopotliwy dla inwestora montaż systemu
 • Niezawodność urządzeń (bez części mechanicznych i zasilanych elektrycznie).

Zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę, aż do całkowitego osuszenia obiektu (do stanu wilgotności naturalnej) i utrzymania jego optymalnych parametrów technicznych.

Wizyta przedstawiciela AQUAPOL jest bezpłatna. Przeprowadzona jest wówczas ocena poziomu wilgotności murów i przyczyn zawilgocenia.

Osuszana jest cała bryła budynku jednocześnie (ściany wewnętrzne i zewnętrzne).

Stosując technologię AQUAPOL już po 12 miesiącach można wykonać odpowiednio dobrany tynk na uszkodzonych powierzchniach, a w okresie 3 lat usunąć całkowicie zawilgocenie kapilarne do poziomu gruntu.

Kategorie produktu

Hydroizolacje » Osuszanie budynku »