Bloczki z betonu komórkowego Ytong Forte

Firma w katalogu: Xella Polska Sp. z o.o.

Kontakt z firmą
Bloczki z betonu komórkowego Ytong Forte

Ytong Forte to bloczki odmiany PP2,5/0,4, które charakteryzują się tak samo wysoką izolacyjnością termiczną, jak dotychczas produkowana odmiana PP2/0,4. Jednocześnie nowy wyrób wykazuje się wyższą wytrzymałością na ściskanie (2,5 N/mm2), co pozwala na stosowanie go w murach o wymaganej większej wytrzymałości na ściskanie.

Bloczki Ytong Forte o grubości 36,5 cm dzięki wysokiej izolacyjności termicznej (λ10,dry=0,105 W/(mK)) mogą służyć do wykonywania murów jednowarstwowych, bez ocieplenia, spełniających wymagania ochrony cieplnej wobec wszystkich rodzajów obiektów, na które zostało wydane pozwolenie na budowę przed 31.12.2013 r. Współczynnik przenikania ciepła ścian Ytong Forte 36,5 cm wynosi U=0,29 W/(m2K). Elementy o grubości 36,5 cm i 24 cm stanowią doskonałą propozycję do wznoszenia ścian przeznaczonych pod ocieplenie.

Dzięki dużej dokładności wymiarowej ściany z elementów Ytong Forte muruje się na zaprawie do cienkich spoin Silka-Ytong, co pozwala na znaczne skrócenie czasu murowania i ograniczenie powstawania mostków termicznych. Duże znaczenie w uzyskaniu dobrych parametrów cieplnych przegrody z bloków Ytong Forte ma także dostępność bogatego asortymentu elementów uzupełniających takich jak: ciepłe nadproża Ytong YN i YF, ocieplenie wieńca - płytki Ytong EDW oraz płyty stropowe Ytong. Dzięki tym elementom ściany z bloczków Ytong Forte są ciepłe i wykonane z jednorodnego materiału – betonu komórkowego.

Ytong Forte grubości 36,5 cm stanowi uzupełnienie oferty Xella Polska, będąc kolejnym, bardzo dobrym materiałem budowlanym przeznaczonym do wnoszenia ścian jedno- i wielowarstwowych obok elementów Ytong Energo i Ytong Energo+.

Kategorie produktu

Ściany » Elementy z betonu komórkowego »

Zobacz pozostałe produkty firmy Xella Polska Sp. z o.o.