SKAŁA POW Podkład tynkarski gruntujący pod tynki silikatowe i silikatowo-silikonowe

Firma w katalogu: Skała Tychy

Kontakt z firmą złóż ofertę
SKAŁA POW Podkład tynkarski gruntujący pod tynki silikatowe i silikatowo-silikonowe
SKAŁA POW jest produktem gotowym do użycia na bazie potasowego szkła wodnego, dyspersji akrylowej, wypełniaczy i środków uszlachetniających. Dzięki swoim parametrom technicznym i roboczym jest produktem wydajnym, łatwym i wygodnym w użyciu. zmniejsza nasiąkliwość podłoża, poprawia przyczepność do podłoża, posiada właściwości silnie kryjące niweluje powstawanie plam na powierzchni tynków, szeroka gama kolorystyczna, zwiększona odporność na porost glonów i grzybów – BIO-STOP.

SKAŁA POW jest podkładem tynkarskim przeznaczonym do gruntowania podłoża przed zastosowaniem tynku silikatowego SKAŁA TWB i tynku silikatowo-silikonowego SKAŁA TIB (SiSi) oraz SKAŁA TIN (SiSi). Podkład tynkarski ułatwia wykonywanie wypraw tynkarskich, zwiększa ich przyczepność do podłoża oraz ogranicza możliwość powstawania plam na powierzchni tynku, tworzących się w wyniku niewłaściwego przygotowania podłoża lub przechodzenia zanieczyszczeń z podkładowych zapraw klejowych.

ZALECANY NA:

  • tynki cementowe i cementowo-wapienne,
  • beton,
  • bloczki z betonu komórkowego,
  • płyty gipsowo-kartonowe,
  • warstwy zbrojona w systemach dociepleń SKAŁA S i SKAŁA S RENOVADEX
    (z tynkami SKAŁA TIB i SKAŁA TIN).
  • warstwy zbrojona w systemach dociepleń SKAŁA W i SKAŁA W RENOVADEX
    (z tynkami SKAŁA TWB).

Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych i emulsyjnych itp. Luźne fragmenty o słabej wytrzymałości usunąć mechanicznie. Nierówności i ubytki należy uzupełnić. Zaprawy w naprawianych podłożach oraz warstwa zbrojona powinny być całkowicie suche i dobrze związane.

Przygotowanie produktu:
Podkład tynkarski gruntujący SKAŁA POW dostarczany jest w postaci gotowego do użycia produktu. Nie wolno mieszać go z innymi materiałami. Przed użyciem zawartość opakowania wymieszać w celu wyrównania konsystencji. W przypadku wykonywania wypraw tynkarskich zaleca się przygotowanie podkładu tynkarskiego w tym samym kolorze.

Wykonanie:
Podkład tynkarski należy nałożyć równomiernie na powierzchnie za pomocą wałka lub pędzla i pozostawić do wyschnięcia. W razie konieczności gruntowanie można powtórzyć, po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy.

Wysychanie:
Czas wysychania tynku w temperaturze +20ºC i wilgotności 55% wynosi ok. 6 godzin. W niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności czas wysychania tynku wydłuży się. W tym czasie należy chronić ją przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (opady, niska temperatura).

Wskazówki wykonawcze:
Tynki należy nanosić na zagruntowaną powierzchnię po wyschnięciu podkładu tynkarskiego. W czasie wykonywania prac należy utrzymywać jednakową konsystencję masy poprzez jej wymieszanie. Nie wolno dodawać wody. Gruntowaną powierzchnię należy chronić w trakcie pracy i wysychania przed bezpośrednim nasłonecznieniem, wiatrem i opadami atmosferycznymi. Zaleca się stosowanie foli ochronnych. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5ºC do 25ºC.

Zobacz pozostałe produkty firmy Skała Tychy