Nadproża prefabrykowane Ytong

Firma w katalogu: Xella Polska Sp. z o.o.

Kontakt z firmą złóż ofertę
Nadproża prefabrykowane Ytong

W ścianach z elementów Ytong i Silka nadproża można wykonać, stosując belki Ytong YN, Ytong YF, Ytong YD lub kształtki Ytong U. 

Zalety nadproży Ytong

  • możliwość zastosowania we wszystkich rodzajach ścian (nadproża YD tylko w ścianach działowych),
  • wysoka izolacyjność termiczna i ograniczenie mostków cieplnych,
  • łatwy i szybki montaż elementów,
  • ograniczenie "mokrych prac" na budowie,
  • możliwość przekrywania otworów o szerokości do 102 cm (Ytong YD), 175 cm (Ytong YN) lub 250 cm (Ytong YF)

Nadproża Ytong YN - do ścian zewnętrznych i wewnętrznych

Zbrojone belki Ytong YN stanowią samodzielną, nośną konstrukcję nadproża. W przypadku ścian zewnętrznych nadproża Ytong YN zapewniają odpowiednią izolacyjność termiczną bez dodatkowego ocieplenia.

Nadproża Ytong YF

Do przekrywania otworów o szerokości nawet do 250 cm służą prefabrykaty nadproża zespolonego Ytong YF. W zależności od grubości muru, nadproża układa się pojedynczo, podwójnie lub potrójnie. Do uzyskania pełnej nośności nadproży zespolonych wymagane jest wymurowanie warstwy uzupełniającej z bloczków, z wypełnieniem spoin pionowych nawet gdy bloczki posiadają połączenie na pióro i wpust. Warstwę tę należy wykonać jak najdokładniej, ponieważ stanowi ona część nadproża przenoszącą naprężenia ściskające.

Nadproża Ytong YD - do ścian działowych

Belki Ytong YD to nadproża nienośne zaprojektowane do przekrywania otworów w ściankach działowych i przenoszących tylko obciążenia spoczywających na nich bloczków. Minimalna długość oparcia wynosi 11,5 cm, natomiast maksymalna szerokość przekrywanego otworu to 102 cm.


Kategorie produktu

Stropy » Inne elementy stropowe »

Zobacz pozostałe produkty firmy Xella Polska Sp. z o.o.