Kształtki Ytong U

Firma w katalogu: Xella Polska Sp. z o.o.

Kontakt z firmą złóż ofertę
Kształtki Ytong U

Kształtki Ytong U pełnią funkcję traconego szalunku. Umożliwiają one wykonanie wieńców, belek, słupów żelbetowych oraz nadproży otworów o szerokości powyżej 250 cm. Kształtki Ytong U  układa się na wcześniej przygotowanej podporze montażowej. Funkcję tę pełni deska zlicowana z górną powierzchnią warstwy bloczków.

W przypadku otworów o większej rozpiętości, deskę należy podeprzeć np. stemplami, aby wylewane nadproże nie uległo ugięciu. Na tak przygotowanym pomoście kształtki Ytong U muruje się na styk, wypełniając spoiny pionowe zaprawą do cienkich spoin Ytong-Silka. Wnętrze przygotowanego deskowania należy oczyścić i przed betonowaniem zwilżyć wodą.

Kształtka Ytong U - parametry techniczne

Jeśli nadproże z kształtek Ytong U stosuje się w ścianie zewnętrznej, wewnątrz kształtek należy umieścić warstwę izolacji cieplnej. Należy pamiętać, aby znajdowała się ona bliżej strony zewnętrznej.

Następnie w deskowaniu umieszcza się zbrojenie i całość zalewa mieszanką betonową.

Kategorie produktu

Ściany » Elementy z betonu komórkowego »

Zobacz pozostałe produkty firmy Xella Polska Sp. z o.o.