Hydroizolacja K2 Dickbeschichtung

Firma w katalogu: Remmers

Kontakt z firmą
Hydroizolacja K2 Dickbeschichtung

K2 Dickbeschichtung to hydroizolacja grubopowłokowa o najwyższej jakości według DIN 18195. Przekrywająca rysy, dwuskładnikowa powłoka hydroizolacyjna oparta na bitumach modyfikowanych tworzywami sztucznymi.

 

Hydroizolacja K2 Dickbeschichtung posiada odpowiednie atesty jak również liczne świadectwa badań wykonanych przez niezależne instytuty badawcze. Hydroizolacja na podłożach mineralnych stosowana we wszystkich przypadkach obciążenia wodą, szczególnie w okresach chłodnej i wilgotnej pogody.

Do nowego budownictwa, renowacji i jako międzywarstwowa hydroizolacja pod jastrychami. Hydroizolacja K2 Dickbeschichtung spełnia wymagania wytycznych odnoszących się do planowania i wykonania hydroizolacji elementów budowlanych stykających się z gruntem za pomocą grubowarstwowych powłok bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi, z listopada 2001. Materiał jest dopuszczony do stosowania w strefie III ochrony wody gruntowej.

Zużycie: zależnie od przypadku obciążenia wodą 4-5 l/m2. 1 l/m2 odpowiada ok. 0,90 mm grubości warstwy po wyschnięciu.

Kategorie produktu

Hydroizolacje » Masy, powłoki i grunty »

Zobacz pozostałe produkty firmy Remmers