Sztukateria fasadowa

Firma w katalogu: Lear

Kontakt z firmą złóż ofertę
Sztukateria fasadowa

Lekkie elementy architektoniczne to wodo- i mrozoodporna sztukateria fasadowa: gotowe gzymsy, podokienniki, części kolumn, listwy fasadowe i inne elementy fasad. Badania wykonane dla rynku rosyjskiego dały firmie LEAR markę 75F (75 cykli zamrażania i rozmrażania w stanie namoczonym) czyli minimalną trwałość 35 lat w warunkach klimatu rosyjskiego.

Ze względu na konstrukcję - styropianowy rdzeń, osiatkowany i pokryty warstwą polibetonu - produkty firmy LEAR mają zastosowanie przy wykonaniu fasad klasycznych twardych jak i ocieplanych zewnętrznie.

Montaż sztukaterii fasadowej nie wymaga praktycznie technik innych oprócz klejenia. Montaż nie sprawia trudności. Firma LEAR wykonuje również łuki, opaski o dowolnym profilu i promieniu, a także elementy na zamówienie o dowolnych kształtach. Oprócz sprzedaży krajowej, firma eksportuje swoje wyroby do Niemiec, Rosji, Austrii, na Litwę, Białoruś i Ukrainę.

Gzymsy są to lekkie wyroby skorupowe wykonane z mrozo- i wodoodpornych polibetonitów wzmocnionych siatką z włókna szklanego, których rdzeń stanowi kształtka z twardego styropianu FS20.

Wyroby te przeznaczone są przede wszystkim do montażu na elewacjach budynków (zwłaszcza docieplanych zewnętrznie) jako: gzymsy i podokienniki, obramowania drzwi i okien, poszerzenia parapetów, kasetony, głowice i bazy kolumn, bonie itp.

Można je stosować do renowacji i konserwacji budynków zabytkowych (w miejsce uszkodzonych elementów, które trzeba skuć i odtworzyć w 100%), do uplastycznienia istniejących już płaskich elewacji oraz do nowych wykonań według projektu klienta.

Wszystkie materiały stosowane do produkcji sztukaterii fasadowej posiadają odpowiednie ATESTY PZH i ITB.

Kategorie produktu

Elewacje » Inne »