SANIFLEX

Firma w katalogu: Schomburg Polska

Kontakt z firmą złóż ofertę
SANIFLEX

Płynna folia Schomburg SANIFLEX to gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy, elastyczny materiał hydroizolacjny na bazie dyspersji tworzyw sztucznych z wypełniaczami węglanowymi. Przeznaczona jest  do pod płytkowego uszczelniania pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci lub obciążonych wodą w sposób nieciągły (łazienki, toalety, natryski itp.). Płynna folia SANIFLEX sprzedawana jest w wiadrach po 5 kg, 15 kg i 20 kg.

Aprobata techniczna: ITB AT-15-2357/96

Właściwości płynnej folii Schomburg SANIFLEX:

  • zużycie: min. 1,2 kg/m2;
  • kolor: ochra;
  • gęstość: ok. 1,29 g/cm3;
  • układanie płytek po: ok. 6 godzinach;

Podłoże pod płynną folię SANIFLEX musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań, nadlewek i ostrych krawędzi, kurzu oraz wszelkich innych substancji zmniejszających przywieranie.

Za odpowiednie podłoże pod folię SANIFLEX uważa się: beton, jastrychy cementowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe i włókienno-gipsowe oraz dobrze wyspoinowane mury.

Kategorie produktu

Hydroizolacje » Masy, powłoki i grunty »

Zobacz pozostałe produkty firmy Schomburg Polska