Regulacje prawne dla budownictwa energooszczędnego

Dodano: piątek, 30 grudnia 2011 10:14

Dyrektywa 2010/31/UE przewiduje możliwość dofinansowania przez państwo proekologicznych inwestycji. Nie zawiera ona jednak przepisów dotyczących bezpośrednich dotacjach unijnych. W Polsce nadal brakuje uregulowań zachęcających do inwestowania w technologie droższe, ale prowadzące do energetycznych oszczędności.

Wiele państw członkowskich Unii Europejskiej wprowadziło przepisy krajowe, na podstawie których inwestorzy mogą uzyskać ulgi podatkowe lub finansowe, związane z realizacją projektów proekologicznych budynków. Według postanowień dyrektywy 2010/31/UE budynki wybudowane lub oddane do użytku po 9 lipca 2013 r. będą musiały spełniać zaostrzone normy dotyczące charakterystyki energetycznej. Oznacza to, że 2012 r. powinien zostać wykorzystany na dostosowanie do wymogów dyrektywy polskich regulacji prawnych dla budownictwa energooszczędnego.

"Do 9 lipca 2012 r. państwa członkowskie UE mają dostosować krajowe regulacje dotyczące charakterystyki energetycznej budynków do wymogów dyrektywy 2010/31/UE", mówi Wojciech Wachacki, partner w kancelarii Squire Sanders Święcicki Krześniak, która specjalizuje się w prawnej obsłudze projektów budowlanych.

"Od lipca 2013 roku mają wejść w życie przepisy wykonawcze do dyrektywy z 19 maja 2010 r., które będą określały normy budowlane, jakie powinny być stosowane w budownictwie w celu spełnienia kryteriów dotyczących charakterystyki energetycznej budynków. W systemach prawnych wielu państw UE, np. we Francji, Danii, Holandii już dawno wprowadzono mechanizmy pozwalające na udzielanie ulg inwestycyjnych czy obniżanie podatków od nieruchomości spełniających zielone kryteria", kontynuuje Wojciech Wachacki.

Większość państw członkowskich uruchomiła już regulacje prawne dla budownictwa energooszczędnego umożliwiające łatwiejszą realizację energooszczędnych inwestycji. "We Francji istnieją 3 kategorie zachęt dla zielonych inwestycji: finansowa, podatkowa oraz derogacyjna w stosunku do prawa budowlanego", mówi Jean-Luc Darras z firmy RD bud.

"Dzięki stosownym przepisom prawnym, inwestorzy prywatni mogą korzystać z nieoprocentowanych, sięgających  30 tys. euro ekopożyczek. Istnieją też zachęty podatkowe. Osoby prywatne, które prowadzą prace modernizacyjne w celu poprawienia bilansu energetycznego budynku, mogą skorzystać z obniżki VAT-u z 19% do 5,5%. Nabywcy  mieszkań zakwalifikowanych jako niezużywające energii  mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku gruntowego", dodaje Jean-Luc Darras.

Funkcjonujące w Polsce zachęty dla budownictwa energooszczędnego są, zdaniem większości przedsiębiorców, niewystarczające. Nie obejmują one procesu inwestycyjnego w całości, czyli od projektu, przez prace konstrukcyjne i następnie eksploatację obiektu aż do jego rozbiórki.

Jako instrumenty wspierające ekologiczne inwestycje budowlane przedstawiane są najczęściej niskooprocentowane kredyty. Uzyskanie preferencyjnego kredytu bądź dofinansowania ogranicza możliwości sprawnej i elastycznej realizacji inwestycji.

Energooszczędny budynek Tesco w Zdzieszowicach"Pierwszy obiekt w Polsce wykorzystujący technologie do pozyskiwania energii naturalnej - ogniwa fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe i gruntowy wymiennik ciepła - zbudowaliśmy w 2006 r. w Zdzieszowicach. Od tamtej pory zbudowaliśmy jeszcze 5 podobnych sklepów.

Nie korzystamy z dofinansowań, ponieważ ubieganie się o nie znacząco wydłuża czas realizacji inwestycji; wymaga zgromadzenia około 350 dokumentów. Jako inwestor prywatny, musimy mieć całkowitą kontrolę nad projektem, a staranie się o jakiekolwiek dotacje wprowadza element ryzyka - opóźnienia, ograniczenia elastyczności w zakresie zmian czy rezygnacji z danego podwykonawcy", mówi Paweł Mroczek z firmy Tesco.

Polskie inwestycje firmy Tesco w obiekty wykorzystujące naturalną energię obejmują 6 sklepów. Są to markety w Biskupcu, Garwolinie, Grudziądzu, Lubartowie, Nowym Mieście Lubawskim i w Zdzieszowicach. W skali roku technologie zastosowane w energooszczędnych budynkach Tesco pozwalają na uzyskanie oszczędności energii elektrycznej rzędu 20% oraz ponad 40% gazu. Daje to ograniczenie rocznej emisji CO2 do atmosfery o ponad 40 ton.

Firma Tesco implementuje również w swoich obiektach nowe technologie, takie jak oświetlenie LED czy chłodnictwo oparte na w pełni ekologicznym czynniku. W 2012 r. otwarty zostanie w Górze Kalwarii sklep Tesco wyposażony w rozwiązania gwarantujące zmniejszenie zużycia energii o ponad 60% względem obiektów standardowych.

"Wciąż brakuje przepisów wykonawczych, które zachęciłyby większą grupę inwestorów do realizacji projektów nastawionych na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Obowiązujące przepisy, jak np. regulacje ustawy Prawo Energetyczne, nie stanowią wystarczającego wsparcia dla rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Należy oczekiwać, że stan ten zmieni się w pierwszej połowie 2012 r., ponieważ do 9 lipca 2012 r. państwa członkowskie UE mają dostosować krajowe regulacje dotyczące charakterystyki energetycznej budynków do wymogów dyrektywy 2010/31/UE, której głównym celem jest obniżenie o 20% zużycia energii w sektorze budowlanym w Unii Europejskiej", podsumowuje Wojciech Wachacki.

źródło: Squire Sanders Święcicki Krześniak Sp. k.
zdjęcia: Tesco