Widoczny spadek produkcji cementu w Polsce

Dodano: czwartek, 28 czerwca 2012 11:35

Dyrektor biura Stowarzyszenia Producentów Cementu prof. Jan Deja tłumaczy, dlaczego można aktualnie zaobserwować 10-proc. korektę konsumpcji cementu w stosunku do 2011 r. Ubiegły rok był rekordowy jeżeli chodzi o produkcję tego budulca ze względu na realizację wielu cementochłonnych inwestycji.

"W 2011 r. zanotowaliśmy wzrost konsumpcji cementu na poziomie prawie 21 proc., więc baza ubiegłego roku jest bardzo wysoka. Trzeba liczyć się z tym, że poziom konsumpcji cementu na koniec 2012 r. wyniesie ok. 17 mln ton. Koniunktura w budownictwie hamuje, a do tego kolejne firmy budowlane mają problemy z płynnością finansową, co również przekłada się na branżę cementową" podkreślił Deja.

Dodał, że w tym kontekście ważne jest także zabezpieczenie płatności dla cementowni.

"Branża cementowa zwróciła uwagę na problem projektu ustawy dotyczącej zabezpieczenia płatności dla firm pracujących przy inwestycjach realizowanych przez GDDKiA. Uważamy, że nieuzasadnione jest pomijanie w niej dużych przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 250 osób. Zgłosiliśmy nasze uwagi w tej sprawie do ministra infrastruktury, gdyż uważamy takie regulacje za niezgodne z zasadami rynkowymi" zaznaczył Deja.

Odnosząc się do dalszych perspektyw sektora cementowego, Deja wskazał, że optymizmem spogląda ona m.in. na planowane inwestycje energetyczne.

"Niemniej trzeba pamiętać, że ich fizycznego rozpoczęcia można spodziewać się dopiero w 2013 r. Nadal toczą się również prace nad kolejnym budżetem unijnym na lata 2014-2020 i nie wiemy, jakimi środkami na inwestycje będzie w nim dysponowała Polska. Jednak wiadomo już, co przyznaje sama GDDKiA, że nie należy spodziewać się ożywienia inwestycyjnego wcześniej niż w 2014 r." powiedział Deja.

Przypomniał natomiast, że w bliższej perspektywie dla branży niewiadomą wciąż pozostają kwestie związane z limitami emisji CO2.

"W dalszym ciągu oczekujemy informacji z Komisji Europejskiej nt. decyzji o limitach emisyjnych CO2 na lata 2013-2020 dla branży cementowej. Ten proces się bardzo opóźnia. Polska już przedstawiła swoje zapotrzebowanie we wrześniu 2011 r. Opóźnienie wystąpiło jednak w przypadku niektórych krajów europejskich, które nie przekazały tzw. Krajowych Środków Wykonawczych" wskazał Deja.

"W polskich szacunkach określono potrzeby branży cementowej na 9,7 mln ton CO2 rocznie. W 2011 r. branża wyemitowała 11,4 mln ton CO2. Niemniej istnieje obawa, że KE mogłaby dokonać korekty w dół postulowanego przydziału, jeżeli projekt systemu handlu emisjami nie będzie się bilansował" dodał.

Według ostatnich danych Stowarzyszenia Producentów Cementu, w maju 2012 r. produkcja cementu w Polsce wyniosła 1,730 mln ton wobec 1,958 mln ton rok wcześniej, czyli 11,6 proc. mniej niż przed rokiem.

Mniejsza była też sprzedaż - wyniosła 1,802 mln ton wobec 2,072 mln ton w maju 2011 r., co oznacza spadek o 13 proc. Łącznie po pięciu miesiącach tego roku wyprodukowano 5,773 mln to cementu (7,2 proc. mniej niż rok wcześniej) oraz sprzedano 5,890 mln ton (spadek o 8,5 proc.).

W 2011 r. wyprodukowano w Polsce prawie 18,6 mln ton cementu. To o ponad 1,5 mln ton więcej niż w 2008 r., który dotychczas był rekordowy dla branży, oraz ponad 3 mln ton więcej niż w 2010 r.

Sprzedaż w ubiegłym roku wzrosła o 20,7 proc. - do 18,993 mln ton. Eksport zmniejszył się w tym okresie o 8,3 proc. - do 315 tys. ton, a import wzrósł o 71,6 proc. - do 398 tys. ton.

źródło i zdjęcie: wnp.pl