Jak inwestycje w innowacje wpływają na kondycję firm budowlanych?

Dodano: czwartek, 05 maja 2016 11:34

Lata 2007-2013 to w Polsce okres realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka. Wśród beneficjentów akcji znalazły się m.in. jednostki naukowe i badawcze, instytucje otoczenia biznesu czy też administracja publiczna (w zakresie elektronicznych usług dla obywateli). Jednak główną grupą, która skorzystała na programie są przedsiębiorcy. Jak takie programy wpływają na rozwój branży budowlanej?

Według rządowego Portalu Funduszy Europejskich, Program Innowacyjna Gospodarka to blisko 10,186 miliarda euro funduszy wydanych na realizację inwestycji podnoszących innowacyjność polskiej gospodarki. Z reguły program działał w oparciu o podział budżetu, przeznaczonego na wykonanie jego założeń, pomiędzy beneficjentów oraz podmioty dotujące. We wspomnianym okresie, dotacje europejskie dały zwłaszcza średnim przedsiębiorcom z branży budowlanej, możliwość poprawy jakości parku maszynowego czy rozwoju działań badawczych.

Inwestycja we własne laboratorium

Dla wielu firm, szczególnie produkujących materiały budowlane, stworzenie miejsca badań to ważna decyzja, która może wpłynąć znacząco na sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa. Posiadanie własnego laboratorium ma znaczenie zarówno przy rozwijaniu nowych technologii, jak i ulepszaniu już funkcjonujących. Na przestrzeni lat wzrastały wymagania co do jakości oferowanych produktów czy wymogi wynikające z potrzeb nowych certyfikacji (zwłaszcza po wejściu do Unii Europejskiej).

Zwiększająca się konkurencja na rynku krajowym oraz inwestycje zagranicznych koncernów okazały się bodźcem, który skłonił rodzime przedsiębiorstwa do inwestycji we własne laboratoria czy szerzej - centra badawcze, a także do zatrudniania wysoko wykwalifikowanej kadry.

Postęp naukowy i technologiczny powoduje, że w wielu przypadkach producenci mogą obniżać cenę dotychczasowych produktów, tworzyć ulepszone ich wersje i uzyskiwać dzięki temu przewagę konkurencyjną na rynku. Niemniej ważną korzyścią jest również fakt, że postęp ów pozwala na tworzenie zupełnie nowych produktów, których stosowanie oszczędza czas, polepsza efekty i ułatwia pracę wykonawcy, mówi Damian Oratowski z firmy ARSANIT, producenta chemii budowlanej. Każdego roku branża budowlana rozwija się właśnie poprzez wprowadzanie innowacyjnych artykułów jak np.: farby samoczyszczące, spoiny z podwyższoną odpornością na niskie temperatury czy preparaty zapewniające odporność elewacji na działanie mikroorganizmów. Własne centrum badawcze pozwala szybciej reagować na nowe wyzwania, wprowadzać innowacyjne pomysły, a także, co równie ważne, testować produkty. Jednak posiadanie nawet najlepszego laboratorium nie zwalnia firmy z obowiązku zlecania badań sprawdzających na zewnątrz. Są to procedury ważne zwłaszcza w procesie uzyskiwania kolejnych certyfikatów i dopuszczeń, dodaje.

Inwestycje w nowe technologie

Program Innowacyjna Gospodarka dla wielu firm stał się impulsem do inwestycji w park maszynowy. Nowe urządzenia i ciągi produkcyjne oraz, związana z nimi poprawa jakości wyrobów lub wręcz możliwość wprowadzenia takich, które dotychczas były jedynie w fazie planów, pozwoliły poszerzyć ofertę wielu przedsiębiorstwom. Firmy inwestują nie tylko w sprzęt, ale również w logistykę i zarządzanie produkcją. Każda przerwa w działaniu linii, przeciążenia lub niedobory energii spowodowane np. upałami, niedostosowanie możliwości wytwórczych do zapotrzebowania rynku, to potencjalna strata. Inwestycja we flotę transportową, instalacja nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu czasem pracy urządzeń oraz planów na wypadek awarii, pozwala uniknąć tych niebezpieczeństw. Nowoczesny park maszynowy to również istotny czynnik pozwalający poprawić konkurencyjność na tak kluczowych polach działania, jak eksport.

Inwestycja w szkolenie kadr

Wszystkie te zmiany nie miałby jednak sensu bez zatrudnienia odpowiedniej kadry profesjonalistów. Nowoczesny park maszynowy i laboratoria wymagają pracowników, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje. Firmy inwestują w kursy, zarówno zewnętrze, jak i wewnętrzne. Szkolenia te, poza poprawą umiejętności technicznych, skupiają się też na umiejętnościach miękkich. Sprawna komunikacja, lepsza praca w zespole lub klasyczny employer branding (czyli poprawa relacji na linii firma pracownicy), powinny doskonale uzupełnić inwestycje w nowoczesne technologie.

Inwestycja w ekologię

Ekologia to, w dzisiejszych czasach, ważny element w prowadzeniu działalności produkcyjnej, szczególnie w przemyśle budowlanym. Inwestycje proekologiczne oznaczają m.in. instalowanie filtrów na kominach, zamykanie obiegu wody w systemie produkcji czy montaż paneli słonecznych dostarczających dodatkowej energii.

Ekologia to również inwestycja pozwalająca na oszczędności firmy uzyskane w dłuższych okresach, zwłaszcza jeżeli chodzi o wykorzystanie energii i materiałów. Zmniejszenie zużycia wody lub ograniczenie emisji spalin to również wymóg stawiany przedsiębiorcom przez zewnętrzne instytucje. Natomiast posiadanie własnego laboratorium pozwala jeszcze lepiej wpływać na skład proponowanych produktów, tym samym czyniąc je bardziej przyjaznymi dla środowiska, przekonuje Damian Oratowski. Inwestycje w ekologię i nowe technologie to już nie tylko wymóg. To również ważny element w budowaniu wizerunku firmy, pozwalający jej lepiej wyróżnić się na tle konkurencji.

źródło i zdjęcie: Arsanit