Jak ściągać należności od nierzetelnych kontrahentów?

Dodano: piątek, 06 kwietnia 2018 09:43
Jak ściągać należności od nierzetelnych kontrahentów?

Dla firmy jedną z najważniejszych rzeczy jest płynność finansowa. Niestety, nie wszystkim wykonawcom i przedsiębiorstwom udaje się ją zachowywać. Problemem nierzadko bywają nierzetelni kontrahenci. Jak zatem ściągać od nich zaległe należności? Co mówi prawo?

Sposobów na ściąganie długów jest kilka. Jednym z nich jest sprzedaż przysługującej nam wierzytelności firmie windykacyjnej. Oczywiście trzeba liczyć się z tym, że nie uzyskamy takiej kwoty, jaką powinien nam zwrócić dłużnik. Często bardziej opłacalne okazuje się zlecenie windykatorowi ściągnięcia należności od kontrahenta. Możemy także dochodzić wierzytelności sami lub za pośrednictwem kancelarii prawnej. W tym przypadku pierwszym krokiem jest wysłanie dłużnikowi wezwania do zapłaty, w którym należy wskazać kwotę wierzytelności i tytuł ich dochodzenia.

Istnieje pewna kategoria dokumentów, które pozwalają nam na szybsze i sprawniejsze egzekwowanie należności na drodze sądowej. Takimi dokumentami są ot choćby wezwanie do zapłaty i pisemne oświadczenie o uznaniu długu czy też podpisane przez dłużnika faktura lub rachunek, które umożliwiają nam wystosowanie pozwu w postępowaniu nakazowym, mówi adwokat Agnieszka Żebrowska.

Jeśli chodzi o kontrahentów mających siedzibę w Unii Europejskiej, obowiązujące prawo pozwala w prosty i skuteczny sposób dochodzić od nich wierzytelności w postępowaniu sądowym, np. postępowaniu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty. W przypadku gdy dłużnik nie wniesie sprzeciwu od takiego nakazu, możemy uzyskać stwierdzenie jego wykonalności, co stanowi podstawę egzekucji na terenie całej Unii.

A co w sytuacji, kiedy nasz dłużnik zbankrutował? Przede wszystkim należy sprawdzić w internetowym Monitorze Sądowym i Gospodarczym, czy toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe. Jeżeli okaże się, że tak, powinniśmy zgłosić swoją wierzytelność. Gdy naszym dłużnikiem jest spółka, możemy również rozważyć pociągnięcie do odpowiedzialności jej członków zarządu bądź wspólników.

źródło: InfoWire.pl
zdjęcie: Pixabay