Firma Saint-Gobain wyróżniona certyfikatem "Top Employer Global 2016"

Dodano: poniedziałek, 07 marca 2016 17:05

Grupa Saint-Gobain otrzymała certyfikat "Top Employer Global 2016" (Najlepszy Pracodawca na Świecie 2016) nadawany przez Instytut Top Employers, niezależną instytucję zajmującą się badaniami praktyk w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Grupę w szczególności wyróżniono za dbałość w zarządzaniu talentami i nieustanny rozwój umiejętności swoich pracowników. Innym czynnikiem, który zaważył na decyzji o przyznaniu tytułu, była kultura korporacyjna Saint-Gobain mająca swoje korzenie w silnych wartościach kształtujących odpowiedzialność społeczną Grupy.

Uzyskanie certyfikatu Top Employer to rezultat naszego otwartego podejścia opartego na dążeniu do ciągłego doskonalenia. Tytuł ten umacnia naszą markę jako rzetelnego i atrakcyjnego dla pracodawcy. Audyt jest również dla nas okazją do zapoznania się z nowatorskimi praktykami w obszarze HR stosowanymi na świecie oraz do omówienia wyzwań o charakterze krótko- i długoterminowym, mówi Claire Pedini, Wiceprezes ds. HR Saint-Gobain.

Dla każdego z 21 krajów, w których Grupa Saint-Gobain prowadzi działalność, czyli Brazylii, Kanady, Chin, Czech, Danii, Francji, Niemiec, Irlandii, Włoch, Japonii, Malezji, Meksyku, Holandii, Polski, RPA, Korei Południowej, Hiszpanii, Szwecji, Tajlandii, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych zbadano i zatwierdzono ok. sześćset praktyk i wskaźników dotyczących warunków pracy. Uzyskanie certyfikatu jest dowodem na efektywność i spójność polityki zarządzania zasobami ludzkimi stosowanej przez Grupę na szczeblu międzynarodowym. Polityka ta opiera się na czterech kluczowych priorytetach: mobilności zawodowej, różnorodności zespołów, zaangażowaniu pracowników oraz rozwoju talentów.

Saint-Gobain to przykład firmy, której udało się ujednolicić swoją działalność w sposób przynoszący korzyści pracownikom, a jednocześnie zwiększający efektywność operacyjną firmy w skali globalnej, wskazuje David Plink, Dyrektor Generalny Instytutu Top Employers.

Jest to trzeci rok z rzędu, kiedy Grupa Saint-Gobain otrzymuje certyfikat w Europie oraz pierwszy rok, gdy otrzymała go także dla regionu Ameryki Północnej
i Azji-Pacyfiku.

źródło i zdjęcie: SAINT-GOBAIN