Wartość zwrotu VAT za materiały budowlane nie musi być wykazana w zeznaniu rocznym

Dodano: poniedziałek, 23 stycznia 2012 15:13

Inwestor indywidualny, ponoszący wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych przeznaczonych na budowę domu mieszkalnego, może uzyskać zwrot kwoty VAT, przypadającej na te właśnie materiały. Według ustawy o podatku dochodowym zwrot taki stanowi przychód. Aktualnie jest on zwolniony z podatku.

Możliwość uzyskania zwrotu części VAT za materiały budowlane zakupione z przeznaczeniem na budowę i remont budynku lub lokalu mieszkalnego reguluje ustawa z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468).

Częściowy zwrot VAT miał na celu zrekompensowanie indywidualnym inwestorom podwyżki stawki VAT na materiały budowlane, która miała miejsce po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Zwrot może otrzymać osoba fizyczna, która udokumentuje fakturami swoje wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych.

W urzędzie skarbowym należy złożyć odpowiedni wniosek. Składając wniosek w I kwartale 2012 r., można odzyskać do 34 044 zł w związku z budową i do 14 590 zł w przypadku remontu lokalu.

W ustawie o PIT w art. 21 ust. 1 pkt 123 uregulowane zostało zwolnienie, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są kwoty zwrotu otrzymane w ramach systemu zwrotu części VAT na materiały budowlane, w związku z budową lub remontem.

"Ponieważ zwrócona kwota jest zwolniona z podatku dochodowego, to takiego przysporzenia nie uwzględnia się przy obliczaniu wysokości dochodów i podatnicy nie są zobowiązani do wykazania otrzymanego zwrotu w zeznaniu podatkowym", powiedział Gazecie Prawnej Jarosław Ziobrowski, prawnik w WKB Wierciński, Kwieciński Baehr.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna
zdjęcie: redakcja