Politechnika Wrocławska zawarła umowę o współpracy z Narodowym Instytutem Politechnicznym z Meksyku

Dodano: środa, 07 września 2011 11:25

Współpraca obejmie prowadzenie działalności badawczej, wymianę kadry dydaktycznej, naukowej i technicznej, organizację seminariów i kursów oraz udziału w międzynarodowych projektach. Przewidziane jest także uruchomienie programu wymiany studenckiej.

Politechnika Wrocławska zawarła umowę o współpracy z Narodowym Instytutem Politechnicznym z Meksyku we wtorek 30 sierpnia 2011 r. podczas pobytu meksykańskiej delegacji we Wrocławiu.

Delegacja z panią rektor prof. Yoloxóchitl Bustamante Díez oraz koordynatorem ds. współpracy międzyuczelnianej dr. Enrique Durán-Páramo zwiedzała laboratoria wydziałów Budownictwa Lądowego i Wodnego, Chemicznego oraz Elektroniki i Architektury.

Obie uczelnie planują długoterminową współpracę dydaktyczną i badawczą oraz w zakresie międzyuczelnianej wymiany studentów. Prowadzone wspólnie badania skoncentrowałyby się na budownictwie i dotyczyłyby m.in. infrastruktury drogowej. Innym obszarem będzie współpraca z Wydziałem Elektroniki.

Narodowy Instytut Politechniczny (hiszp. Instituto Politécnico Nacional, IPN lub Politécnico) powstał w 1936 r. W jego skład wchodzi 81 jednostek uczelnianych, w tym 26 wydziałów uniwersyteckich, 20 naukowych i technicznych ośrodków badawczych i 16 zawodowych szkół średnich.

Politechnika Wrocławska zawarła umowę o współpracy z Narodowym Instytutem Politechnicznym z Meksyku, który jest jedną z największych uczelni publicznych w Meksyku. Kształci obecnie około 160 tys. studentów.

Rektora Narodowego Instytutu Politechnicznego mianuje prezydent Meksyku. Pani prof. Yoloxóchitl Bustamante Díez jest rektorem od 2009 r.

źródło: Politechnika Wrocławska, PAP
zdjęcie: Politechnika Wrocławska